915 Textiel – 't Scheldt

915 Textiel

In 1855 werd in Antwerpen de Katoen Natie opgericht.

Oorspronkelijk verhandelde het bedrijf huiden, wol en katoen. De afgelopen decennia werden, onder de bezielende leiding van Fernand Huts, de werkzaamheden echter gediversifieerd en tegenwoordig is Katoen Natie vooral gespecialiseerd in hoogtechnologische logistiek en semi-industriële activiteiten. De link met de oorspronkelijke bedrijvigheden bleef echter behouden in de collectie antieke textielkunst die ondergebracht werd in HeadquARTers aan de Van Aerdtstraat in de Scheldestad. textDe bijzonder interessante en ook wereldvermaarde verzameling omvat meer dan 1150 weefsels en ongeveer zevenhonderd andere objecten, waarvan het merendeel verband houdt met textiel. De meesten ervan – hoofdzakelijk fragmenten maar ook tamelijk wat volledige weefsels – zijn afkomstig uit Egypte.
De tentoonstelling, die opvalt door zijn sfeervolle inrichting, kan na telefonische afspraak door groepen worden bezocht. Wie daartoe niet de mogelijkheid heeft kan zich sinds kort het prachtige boek aanschaffen dat over de verzameling werd uitgebracht bij Lannoo. De teksten in het kunstboek, geschreven onder redactie van Antoine de Moor, worden vergezeld van een schat aan foto’s, gemaakt door Hugo Maertens. De verzameling textielkunst en de expostitie ervan in HeadquARTers is vooral het werk van Karine, de echtgenote van Fernand Huts. Samen met een team medewerkers is ze er al enkele decennia mee bezig wat resulteerde in één van de schitterendste, origineelste en mooiste tentoonstellingen oude weefsels ter wereld. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat deze collectie kan wedijveren met deze van alle grote musea van alle continenten die zich met dit onderwerp bezighouden. Een bewijs daarvoor: dankzij de verzameling van HeadquARTers kon het tweejaarlijkse congres van de internationale studiegroep ‘Textiles from the Nile Valley’ naar Antwerpen worden gehaald…
In het boek ‘3500 jaar textielkunst’ wordt, net als in de tentoonstelling, via kledij en textiel op zoek gegaan naar de leefwereld en leefcultuur van de volkeren uit de oudheid en de invloeden die zij uitoefenden op onze huidige tijd. In alle beschavingen immers spelen kledij en textiel voor mensen dezelfde rol. Primair ging het erom het lichaam te beschermen tegen de ongemakken van de natuur.
Vrij snel echter werd deze primaire functionaliteit overschaduwd door andere functies die ook de dag van vandaag nog het kledijgedrag van mannen en vrouwen bepalen: status, prestige, macht, wedijver, religie, militaire erkenning, het uiten van kunstzinnigheid, het streven naar schoonheid…
Kortom textiel werd en is het verlengstuk van karakter en persoonlijkheid. Daarbij is het verrassend dat in onze huidige leefwereld nog zo ontzettend veel teruggevonden wordt uit de grote beschavingen die de bakermat vormden van onze cultuur.
3500 jaar textielkunst’ is niet alleen een leerrijk leesboek maar vooral een magnifiek kijkboek waarin ook de leek op het vlak van weefsels en stoffen urenlang kan snuisteren.
Antoine de Moor (red.) * 3500 jaar textielkunst * Uitg. Lannoo * 250 p * ISBN 978 90 209 7086 9.

Trotse Huts-en: moeder en zoonhuits

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *