915 Feest – 't Scheldt

915 Feest

Op vrijdag 26 juni werden in de zaal van het Koninklijk Ballet voor Vlaanderen de Orde van de Vlaamse Leeuw 2009 en een Gulden Spoor voor economische uitstraling uitgereikt.

Op voorhand was aangekondigd dat de begroeting zou gebeuren door B-plus schepen Philip Heylen (CD&V).  In het programma werd zijn naam niet vermeld. Verkoos hij elders in Antwerpen de provocerende manifestatie ‘Pride‘ van de homo’s bij te wonen?

An de Moor, presentatrice, vermeldde met spijt de dood van ‘een Vlaamsgezinde zangeres’ maar niet die van Karel van Miert aan wie in 2000 een Gulden Spoor werd uitgereikt. Maar deze socialist was geen holebi.

Vier sjofel geklede muzikanten – een deftig pak kan er blijkbaar niet meer af en wordt schijnbaar ook niet gevraagd door de inrichters – produceerden tweemaal wat geluid dat met de Vlaamse viering niets te maken had.

Een zeer geleerde, vol met Duitse en ook Latijnse citaten doorspekt laudatio, werd door Matthias E. Storme, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw uitgesproken. Professor Eric Ponette verdient terecht deze hulde.

De Antwerpse schepen Marc van Peel (CD&V)  las een voor hem klaargemaakte tekst voor met de succesrijke zakelijke prestaties van de heer Gabriël Fehervari.
De heer Fehervari sprak voor de vuist weg, had geen moeite om een zinnig dankwoord met raadgevingen uit te spreken.

Terloops werden ook de vrouwen van de gehuldigden vermeld. Maar een bloementuiltje was waarschijnlijk een te grote investering.
In het programmaboekje geen plaats voor een korte levensbeschrijving of de reden waarom beide vooraanstaanden gelauwerd werden.
Wel in het programmaboekje de tekst van ‘De Vlaamse Leeuw‘. Zouden er aanwezigen geweest zijn die dat lied niet kenden? Of was de publicatie van die tekst voorzien voor de niet aanwezige holebi-promotor Philip Heylen?

Een pover spandoek op het podiumgordijn beklemtoonde het gebrek aan klasse en het tekort aan stijl.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *