913 Loutering – 't Scheldt

913 Loutering

Bij het Vlaams Belang vallen er zestien ontslagen: 2 universitairen en 14 bedienden. Merkwaardig genoeg zal volgens alle insiders dit geen vermindering van prestaties met zich meebrengen.

Evenmin zullen de 6 niet meer verkozenen voor een ‘tekort’ zorgen.
Onder die niet-verkozenen ook de Antwerpse Hilde Delobel, beter gekend als madame Pispot wegens bij herhaaldelijk nachtelijk bellen het door het raam werpen van een met urine gevulde pot.
Een intellectueel licht is zij niet, zij heeft nooit enige parlementaire bijdrage van betekenis geleverd. Haar voornaamste taak is het inrichten van reisjes naar Straatsburg, er zorg voor dragend dat zij zelf geen autobus-bij-drage moet betalen.

De winst van het VB in 2004 was uitzonderlijk groot en niemand dacht eraan van dat resultaat met deze verkiezingen te evenaren. Het verschil met de uitslag van 1999 is wel bijzonder klein en dus: bevredigend.

Het Vlaams-nationalisme gaat in elk geval vooruit. Het streven naar onafhankelijkheid wordt nu door een veel grotere massa gedragen dan ooit tevoren. Geen geweeklaag dus. Wel uitkijken naar de houding van het N-VA. Zal deze partij dezelfde weg opgaan als indertijd de VU van Hugo Schiltz?

De enige manier waarop Bart de Wever het VB kan inhalen en zelfs voorbijsteken is een consequente, harde Vlaams-nationale koers. Dat is niet alleen voor N-VA de zekerheid te behouden de verkiezingen te winnen maar tevens de zekerheid dat het onafhankelijkheidsstreven niet begraven zal worden.

‘Bart de Wever is bereid tot geven en nemen’, hoorden we via de nationale zenders verkondigen deze week.
Pardon?
‘Gedaan met geven en toegeven’, was dat niet één van de grote ontgoochelingen die de VU van Hugo Schiltz de Vlamingen bezorgde?

Water in de wijn doen? Jazeker en het FDF mag daarmee beginnen en naargelang zij water in der wijn doen kunnen wij toekijken en ons voorbereiden op de gesprekken.

Hoe zit dat met Moeskroen?
Kan die Vlaamse stad niet teruggevraagd worden?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *