913 K en K – 't Scheldt

913 K en K

DE HELDENDOOD TEGEN DE BELGEN

Een bijzonder boek, dat is ‘De heldendood tegen de Belgen van Nanning J. Keizer. Het verhaal dat erin wordt verteld is aan de werkelijkheid ontleend. Het werd namelijk opgetekend door een van het eiland Texel afkomstige verre neef van de auteur, Johannes Keizer, tweede luitenant bij de Noord-Hollandse schutterij die, met vele andere Noord-Nederlanders, door koning Willem I onder de wapens was geroepen nadat in 1830, het Nederlandse leger in de straten van Brussel was verslagen door opstandige Belgen en zich chaotisch op Noord-Brabant had teruggetrokken.In plaats van het obligaat hijgerig vaderlandslievende verhaal van zijn meeste lotgenoten over de (Nederlandse) Tiendaagse Veldtocht en het verblijf van het Noord-Nederlandse veldleger in Noord-Brabant hangt Johannes Keizer een veel kritischer beeld op van deze gebeurtenissen. Dat hij met zijn visie zeker niet alleen bestond blijkt bovendien uit de vele reacties van zeer uiteenlopende tijd- en lotgenoten (militairen en burgers, rijkaards en paupers) die hij in zijn boek optekende.
Zo komt hij uiteindelijk tot een uit het leven gegrepen relaas van de incompetentie en onverschilligheid van meerderen en minderen in het veldleger van koning Willem I, kenmerken die in veel gevallen ernstige gevolgen hadden zoals ‘de heldendood tegen de Belgen’.

Opvallend in het verhaal is ook de tegendraadse wijze waarop Keizer omsprong met de toen nog prille Oranje-monarchie. Hij veroorloofde zich veel kritiek op Zijn Ma-jesteit en zijn familie, kritiek die vrijmoediger werd naarmate hij langer de wapenrok van de koning moest dragen…
De heldendood tegen de Belgen is een stukje Nederlandse geschiedenis waarin ook voor de Belgen een belangrijke rol is weggelegd.Nanning G. Keizer * De heldendood tegen de Belgen * Uitg. Aspekt * 221 p * 12,95 euro * ISBN 979 90 59111 44 8.
Katelijne
***
MEER DAN EEN SPEL: VOETBAL VS APARTHEID

Volgend jaar worden in Zuid-Afrika de wereldkampioenschappen voetbal gehouden. Ter gelegenheid van de loting voor de kwalificatiewedstrijden voor dit WK had in november 2007 de première plaats van ‘More than Just a Game, een gedramatiseerde documentaire naar het gelijknamige boek over het waargebeurde en ongelooflijke verhaal van politieke gevangenen die voetbal tot een wapen maakten in hun strijd voor de vrijheid. De feiten speelden zich af op Robbeneiland, een winderig stuk rots op twaalf kilometer afstand van de kust van Kaapstad, waar duizenden Zuid-Afrikaners – voornamelijk tegenstanders van het apartheidsregime, waaronder de latere presidenten Nelson Mandela en Jacob Zuma – vele jaren uitputtende dwangarbeid verrichten en tal van folteringen ondergingen.In hun drang om te overleven slaagden de politieke gevangenen erin om, met een ongekende geestdrift en ondanks de meest verschrikkelijke en mensonterende omstandigheden, een voetbalcompetitie te organiseren die voor wat broodnodige afleiding zorgde in hun meedogenloze bestaan op een braakliggend stuk eiland dat dienst deed als één van de zwaarstbewaakte gevangenissen ter wereld.
De Makana Football Association (MFA) telde op haar hoogtepunt negen florerende clubs, elk met een ruim spelersarsenaal en een heel leger actieve vrijwilligers en supporters. Met inachtneming van de regels, principes en statuten van de FIFA, gebruikten de gevangenen de voetbalsport om een sfeer van waardigheid, respect en democratie te creëren op een plek die symbool stond voor de apartheid. Later werden ook nog andere sporten beoefend op Robbeneiland en werden er zelfs Zomerspelen georganiseerd, maar het was toch voetbal dat een overheersende rol heeft gespeeld in de strijd voor de rechten van de gevangenen om zich tijdens hun gedwongen ballingschap te mogen/kunnen uitleven in de sport.Chuck Korr & Marvin Close * Meer dan een spel: voetbal vs. apartheid * Uitg. Carrera * 271 p * ISBN 978 90 488 0181 7.
Jef Penalty
***
TOPNATUUR IN BELGIË
Een drietalig (waarom werd het Duits, toch een landstaal, geweerd?) prachtwerk dat het Davidsfonds uitgaf is ‘Topnatuur in België‘. In het voorwoord schrijft Herman Dierickx – samen met Marc Slootmaekers, de samensteller van het boek, dat ‘Vlaanderen een gebied is geworden waar je vruchteloos kunt zoeken naar uitgestrekte natuur’.
Alfabetisch gerangschikt volgens gemeente, het begint met Antwerpen, Blankenberge, Brasschaat en eindigt in Zeebrugge. Prachtige vierkleurenfoto’s op elke pagina, zowel van de fauna als van de flora.
Het is een uitstekend kijkboek maar ook de bijbehorende teksten met talrijke tips lonen de moeite en sporen aan tot het bezoeken en het ontdekken van de beschreven stad of streek.
De afmeting van de bladzijden, 25 x 29 cm doet heel wat foto’s groot uitkomen waardoor indrukwekkende beelden aan de lezer worden voorgeschoteld. Gans België wordt bezocht waardoor een enige kijk op de rijkdom van ons land gegeven wordt. Topnatuur is een gids die u helpt tot dusver voor u ongekende schoonheden te ontdekken.
Uiteraard leent deze heel verzorgde uitgave zich als luxegeschenk.Herman Dierickx en Marc Slootmaekers * Topnatuur in België * Uitg. Davidsfonds * 186 p * 32,50 € * ISBN 978 90 582 6593 7.
BM*
BERLIJN BEWEEGT * Oude hoofdstad in een nieuw land
Bij uitgeverij Boom verscheen van de Nederlandse journalist Rob Savelberg, correspondent voor De Telegraaf, een bijzonder interessant werk ‘Berlijn beweegt‘.
Geen gids om rond te reizen in de Duitse hoofdstad maar wel een boek dat een verhelderende inkijk geeft op wat zich in Berlijn en uiteraard Duitsland maatschappelijk heeft afgespeeld.
Savelberg stelt vast dat ‘De twee volkspartijen gaan intussen steeds meer op elkaar lijken en verliezen hun traditionele aanhang in rap tempo’. Hij schetst de rol van de in Hamburg geboren Angela Merkel. Haar stemaccent komt van Templin in Mecklenburg naar waar haar ouders verhuisden. Na haar studies in Leipzig trok ze naar Berlijn waar ze in de wijk ‘Mitte‘ een onbewoonbaar verklaarde woning kraakte, renoveerde, de huur overmaakte en zich aansloot bij de woningbouwvereniging. Merkel wordt gezien als de ‘klimaatkanselier‘: zij verplichtte zowel Poetin als Bush tot meer milieumaatregelen. In het hoofdstuk ‘Mark of Marx?‘ doet de auteur een boekje open over de ondernemingscultuur van Lidl, die symbool staat voor de nieuwe bedrijfscultuur in Duitsland en omringende landen.
Savelberg heeft veel aandacht voor het rechts extremisme in Duitsland en ook de verhouding met Polen krijgt ruime aandacht in het boek: ‘Ook de West-Duitsers voelden weinig sympathie voor de Polen, om dezelfde redenen als de Oost-Duitsers…’.

De filmen ‘Goodbye Lenin‘ en ‘Das Leben der Anderen‘ krijgen verdiende aandacht, net zoals de fel omstreden sloop van het ‘Palast der Republik‘.
Natuurlijk wordt het links terrorisme niet vergeten evenmin als de gevolgen van Mei ’68: ‘Geen genade voor de generatie mei ’68‘.Voor wie over Duitsland wil meepraten is dit boek zelfs meer dan een must.Rob Savelberg * Berlijn beweegt. Oude hoofdstad in een nieuw land * Uitg. Boom * 208 p * 17,50 € * ISBN 978 90 8506 597 5.
BM
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *