ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 911 Stemplicht – 't Scheldt

911 Stemplicht

Maar nemen we aan dat u het beste wil met de verkiezingen: u wil meewerken en zoekt de lijsten op: van 1 tot 9, ‘er is niets meer in mijn glas gebleven’. Zoveel te beter want in opdracht van onze hoofdredacteur wordt dit stuk gemaakt onder het motto: stem voor iemand.Herkent u Fien Jansens, een knappe vrouw, val op haar stem, stem er bovenop, ‘t is meegenomen. Verwar Fien niet met P. Janssens, die is nl. geen kandidaat, alleen lijstvuller.

De boss verbood, zoals al gezegd, geen namen te noemen. Wat is echter een verbod, zonder uitzonderingen. Dus geen P. Janssens. Stem evenmin op Flor Grammens; die is dood. Boer Koekoek ook, bovendien stond die op een Nederlandse lijst. De oranje-getrouwen zijn bij deze gewaarschuwd.Terug tot de boodschap: ‘stem op iemand‘. Desnoods op de man zonder eigenschappen. Wie is de man/vrouw die u nodig hebt om uw geweten te sussen? Wat zegt u? N.V.A. alias Nicole van Achterbroek. Dat kan, stem maar, er is één probleem: haar naam komt nergens voor. U weet wel, ik spuwde bijna de naam van de grote NV-A-leider uit op deze bladzijde, ware er niet onze hoofdredacteur.Trouwens, er is nog veel in de aanbieding; u zijt – pure onderstelling – socialist. Stem dan verdomd voor een socialist. Er is wel een probleem: de socialisten hebben kandidaten die geen socialisten zijn. En de socialisten die het wel zijn, zijn onvindbaar.
Waar is Jef Sleeckx? Die zit te vissen aan het Albertkanaal. Volgens alle weerberichten bijt hij, zondagvoormiddag 7 juni.Gelukkig zijn er nog liberalen. Eerste vraag: dewelke? Die van Somers of die van LDD.
Somers wordt hier gebruikt als een soortnaam. Een zeer speciale soort, weliswaar. Het gaat hier dus niet om de oud-CVP-Jongerenvoorzitter van het arrondissement Mechelen, genaamd Joost, oud-parlementair voor de VU (m’ as-tu-vu?). Over diens afstammeling wordt hier niet gesproken, die heet Bart, niet te warren met Bert, die zoon van Vic. U voelt we zijn hier bij de ‘Ons-kent-ons’-kategorie.Tussendoor een belangrijke mededeling: het Hoofdbestuur dat de verkiezingen organiseert, zal de morgen van de verkiezingen om zeven uur de definitieve lijst van de kandidaten uithangen; de meest recente, de echt-definitieve lijst; men moet rekening houden met diegenen die op vinkenslag liggen om hun overstap vlak vóór de stemlokalen openen naar een andere partij nog te doen.
Zoiets kan gebeuren en hulde bij deze aan minister De Padt, van de liberalen, die deze eventualiteit onder ogen nam en onmiddellijk handelend optrad. Kost dat bijkomend geld? Geen probleem, vrijwilligers zullen worden ingezet: zij mogen wel aanspraak maken op een gratis lot van één of andere tombola die ondertussen zijn winnende nummers al bekend maakte. Openbaarheid van bestuur, De Padt kent zijn reglementen. Nog een vondst van De Padt: een kandidaat een zekere Wenck, zou hebben aangeboden gratis rond te gaan met broodjes aan de voorzitters, bijzitters en getuigen die daar uiteraard recht op hebben. De eigenaardigheid van deze erg onbaatzuchtige man is herkenbaar aan het feit dat hij altijd loopt. Soms loopt hij over.We keren terug naar de keuze, die oneindig lijkt. Het Vlaams Belang had in oeroude tijden nooit een probleem; het was, willen of niet, den Dillen. Nu is de keuze oneindig, maar de bolletjes (zwart met rood potlood) ook. Hier en daar mist men iemand. Sevenhans bv. maar werp desnoods al uw zorgen op Dewinter, ook in juni.Er zijn ook christen-democraten. Zuiver in de Leer: streng maar rechtvaardig. Zorg dat ge uw alfabet kent van a tot v, met iets ertussen dat, met dank aan de Taalunie, ampersant heet. Sommigen noemen hen amper anders maar daarachter schuilen doodgewone namen zoals Peeters. Janssens is geen goed voorbeeld.De aandachtigere lezer (er zijn natuurlijk geen ander bij ‘t Scheldt) heeft het nu al lang begrepen; al wat nu volgt is derhalve bladvulsel.Toch nog dit. Er zijn Vlaams Belangers die elke zondag Royalties intens volgen: stem hen weg! Er zijn N-Va-ers die de pretentie hebben De Slimste Vlaming te worden: stem hen weg!Er zijn nog socialisten die dat liedje over de ‘verworpenen der aarde’ slechts voor een beetje uit het hoofd kennen, ongenadig omdat het moet: stem hen weg! En dan die liberalen, die Vlaanderen willen omzetten tot één groot bedrijf: Verhofstadt n.v. met een filiaal te Mechelen, te Kapellen; of Van Mechelen in Kapellen. Voor wie dat doordenkertje te moeilijk is, ga verder naar af. En kom uit bij CDenV snotneuzen die het liever niet hebben over abortussen en euthanasie. Hier wordt een ernstig mens wakker om te roepen: stem hen weg! Er zijn ook nog groenen. Groenen zijn tegen de Lange Wapper, maar een beetje wapperen mag. Zoals Toon Hermans destijds toeliet te wapperen in Wuppertal. Ken je hem? Zij zeggen een Doel te hebben. Ja, voor minstens twee ministersposten. Die mogen zelfs op de wachtlijst staan. Denk niet dat de groenen niet kunnen rekenen.
En wat met al dat Groen: zie het refrein.Nog iets: LDD, we noemen geen namen, is een Belgische partij. De big boss van die mannen/vrouwen zegt dat het niet waar is, maar die zegt zoveel. Geloof alleen dat ge uw geld krijgt, als het in uw zak zit, een bankrekening is zelfs niet betrouwbaar, alleen cash. Geef hem geen hand want terwijl zit hij met de andere hand in uw zakken. Dat van die Belgische partij is als opmerking gemeend. Iedereen die toch in de val wil trappen, brengt de gezondheid van de hoofdredacteur in gevaar. Bereken dus uw risico!
Denkt u nu werkelijk dat iedereen door deze uitleg overtuigd is. Wij zijn niet naïef. Dat de beste mogen winnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *