911 Stemmen – 't Scheldt

911 Stemmen

Een partij bestaat uiteraard uit afzonderlijke politiekers, die voor een of ander kandidaat kunnen zijn, maar diezelfde partij krijgt maar vorm en wordt maar herkenbaar door een bepaald programma.Eigenlijk zou de kiezer eerder moeten kunnen opteren voor datgene waar een zekere partij voor staat: voor het gezicht van de lijst en niet voor de gezichten op de lijst.

euroDat meer en meer burgers eerder op naam gaan stemmen heeft m.i. met een dubbele verglijding te maken. Enerzijds schuiven (verreweg de meeste) partijen steeds meer naar het midden op (wat het onlangs mogelijk heeft gemaakt aan Dehaene om toe te geven erg dicht bij Verhofstadt te staan, toch zeker voor wat Europa betreft).Anderzijds worden (belangrijke) politiekers almaar meer BV’s (of is het omgekeerd?), waardoor gezichten het beter gaan doen dan programmapunten.Natuurlijk heeft het ook allemaal met vertrouwen te maken. Het vertrouwen in de politiek slinkt zienderogen en dan is het weer een beetje makkelijker te begrijpen dat de verontruste burger zijn toevlucht gaat zoeken bij deze of gene in wie hij meent de witte raaf te ontdekken, die hem na ‘bollekenskermis’ niet (al te zeer) zal ontgoochelen.

H

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *