910 Lof – 't Scheldt

910 Lof

 

18 mei 2009 – Lofprijswinnares Linda van den Bergh ontving uit handen lindavan oud-Lofprijswinnaar Thomas von der Dunk de stoffelijke blijken van dat eerbetoon in de Zwarte Doos in Eindhoven.
Linda zei bij die gelegenheid dat haar succesvolle protest tegen het gebruik van Engels bij haar eigen diploma-uitreiking niet zal beklijven. De Radboud-universiteit deelde mee dat de diploma-uitreiking aan afgestudeerden in de gedragswetenschap voortaan ‘gewoon‘ weer in het Engels zal zijn, omdat het een Engelstalige opleiding betreft.
Haar nieuwe ‘baas‘, Prof. dr. Wim Jochems, betoogde tijdens het minisymposium dat was georganiseerd rond de prijsuitreiking, dat er in Nederland nauwelijks onderzoek is gedaan naar de effecten van het verengelsen van de Nederlandse universiteiten. Het invoeren van het Engels als lestaal wordt volgens onderwijskundige Jochems dan ook voornamelijk onderbouwd door vage stellingen.

Thomas von der Dunk, vorig jaar winnaar van de Lofprijs, hekelde in zijn bijdrage de gebrekkige argumentatie van de Nederlandse onderwijsbestuurders.
Het gebruik van het Engels heeft niet zozeer wetenschappelijke als wel bedrijfseconomische gronden, vindt hij. Von der Dunk: ‘Het is een utopie te denken dat het Nederlandse Engels briljante studenten naar Nederland zal lokken. Nederlandse universiteitsbestuurders halen, ondanks verhalen over bijspijkercursussen Nederlands voor studenten, hun neus op voor de landstaal’, stelt hij vast.

Minister Plasterk, winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2008 vanwege zijn weigering de taalclausule in de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs te handhaven, liet weten die prijs niet in ontvangst te willen nemen.
De socialist Plasterk was wél aanwezig op de uitreiking van een prijs aan Henk Krol, Hollands meest bekende homo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *