909 Pubu: PÈRE UBU EN PAN TERUG ÉÉN BLAD – 't Scheldt

909 Pubu: PÈRE UBU EN PAN TERUG ÉÉN BLAD

Pan en Père Ubu leggen hun ruzies bij en worden terug één blad.

Henri Vellut, de oprichter van Père Ubu, heeft het ‘samenkomen’ van moeder- en dochterblad niet meer meegemaakt. Hij overleed in 2006.

Na het overlijden van Rudy Bogaerts, zijn opvolger, werd Père Ubu verder gezet door diens zoon. Waar vader Bogaerts hartelijke betrekkingen onderhield met uiterst rechtse VB-ers – o.a. een Gentse VB-verkozene – is dit echter niet the cup of tea van de opvolgers.

Die gaven na de dood van Rudy Bogaerts eerder de indruk fervent anti-Vlaams te zijn. Dat is nu wat gemilderd. De opvolgers meenden dat er beter één Franstalig satirisch blad is dan twee die elk op een bijna confidentiële manier verspreid worden. Twee kleine bladen die samensmelten kunnen groot worden.

Zij bemoeiden zich om de geschillen met moederblad en concurrent Pan uit de weg te ruimen.Dat blijkt te lukken want een samensmelting wordt – zij het nog iets luider dan fluisterend – meegedeeld.

Dat is goed nieuws voor de lezer die geen twee bladen meer moet kopen om satirisch nieuws in handen te krijgen. Verheugend is ook dat ze verschillende processen die de ‘meer dan vetbetaalde regeringsadvocaat’ Uyttendaele tegen hen had ingespannen gewonnen hebben. Minder goed nieuws, verbazend zelfs, is de aanval die Père Ubu deze week lanceerde tegen cartoonist-kunstenaar Benjamin Heine. Wij zijn het zeker niet eens met alle tekeningen die Heine schiep, maar moet dat? Wij zijn het ook niet eens met de tendens van sommige cartoons van Heine.

Maar moet dat? Daarom vinden wij de aanval van Père Ubu niet terecht. Om het zeer mild uit te drukken: heel jammer zelfs. Ben Heine verdient dat niet. Het is een kunstenaar met een eigen mening. En die (soms) ook niet de onze is. Maar waar hij recht op heeft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *