907 Antw – 't Scheldt

907 Antw

Het Instituut voor de Studie van de Letterkunde (UA) en het Letterenhuis hebben een onderzoek geopend naar de ‘vaderlandse letterlievendheid’. Een lofwaardig initiatief. Zij richtten bovendien een studienamiddag in op woensdag 22 april 2009.Niet minder dan vijf sprekers waaronder ook curator Marc Somers van het Letterenhuis. Marc Somers is daar verantwoordelijk voor acquisitie. Hij behandelde het onderwerp ‘Literatuur en politiek in de Antwerpse straatnaamgeving‘.Dat onderwerp is voor ‘t Scheldt zeker interessant genoeg om te gaan luisteren. De aula is slechts voor een vierde bezet en je vraagt je af of de inrichters nooit gehoord hebben van reclame of werving. Wijzelf hebben onze uitnodiging vanuit Nederland ontvangen want het Letterenhuis wil niet weten dat wij bestaan.
Ook stellen wij vast dat deze studienamiddag niet eens opgenomen is in het 18-pagina’s tellende programmaboekje van het Letterenhuis.De magere opkomst en het gebrek aan belangstelling om deze studienamiddag bij te wonen is dan ook niet verwonderlijk. Het geeft te denken over de werking van de Antwerpse universiteit, ook nog de dikke-nekken-hogeschool genoemd.
De UA verlaagde zich onlangs door het toekennen van een ‘doctor honoris causa’ aan Jan Fabre. Ter bekroning van diens vulgariteit?Marc Somers is een geestig spreker. Gedurende zijn referaat toont hij op het grote scherm een twintigtal beelden ter illustratie. Zijn interessante voordracht wordt plots door een aanwezige onderbroken. Deze roept luidop ‘Marc. Marc! MARC!‘. Marc Somers is wat hardhorig en daarom verheft de puber zijn stem. Marc houdt op en luistert naar de halfwas: ‘Marc, zou je willen afronden, we zijn over tijd…’Natuurlijk is Marc over tijd. Zijn voordracht was aangekondigd om te beginnen om 15u45 maar op dat ogenblik was iedereen nog beneden in de inkomhall aan een koffie, thee of een frisdrank aan het slurpen en Marc kon zijn voordracht slechts aanvangen om 16 uur.Om 16u15 stond ene Sarah Beeks geprogrammeerd.Curator Marc Somers is bekend als iemand die geen vlieg kwaad zou doen en daarom rondde hij noodgedwongen zijn referaat – ‘op verzoek‘ – af.Het ontbrak de inrichters door hun onbeschoft optreden niet enkel aan tact en beleefdheid.Het illustreerde de hoedanigheid die typisch Antwerps is: middelmatigheid. In het Frans klinkt het veel duidelijker en scherper: médiocre.Wij komen op deze interessante voordracht uitgebreid terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *