906 Tuur – 't Scheldt

906 Tuur

Het is nuttig om ons hoofdartikel te hernemen:
Niet duldbaar, wel verschoonbaar’, oordeelde het Antwerpse stadsbestuur over de meestal privé-uitgaven die ‘integere‘ ambtenaren met hun Visa-kaart betaalden bij ettelijke eethuizen en handelszaken. ‘Niet duldbaar, wel verschoonbaar’ was de slotconclusie van het onderzoek door het College van Burgemeester en (eveneens in de fout gaande) schepenen.‘Niet duldbaar, wel verschoonbaar‘ kregen in het verslag de heren Eddy Schevernels, Eddy Cop, Paul van Steenvoort en Roel Verhaert. Roel Verhaert werd zelfs beloond – is dat duldbaar en verschoonbaar? – met de benoeming tot stadssecretaris, waarmee de stad bewees dat ‘niet duldbare praktijken’ voor de stad ‘wel duldbaar’ zijn.‘Niet duldbaar’ daarentegen en helemaal ‘niet verschoonbaar’ zijn artikelen in de pers (in ‘t Scheldt bv) die misbruiken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *