905 Obs – 't Scheldt

905 Obs

De twee grote grondleggers van wat vandaag de Europese Unie heet, Frankrijk en Duitsland, hebben elkaar gevonden in… het bekritiseren van de Paus om wat hij heeft durven zeggen over het condoom in de strijd tegen het aidsvirus in Afrika. En natuurlijk kon België, onder de immer verlichte leiding van Karel de Gucht, dan niet ten achter blijven. Hij vernam als negentiende

DE GUeeuwse papenvreter maar wat graag dat de Kamer in volle economische crisis niets hoogdringerders wist te vinden dan het veroordelen van de leider van een wereldkerk omdat hij het gebazel der politiek correcten ook in deze niet wenste over te nemen.
Niet gehinderd door enige feitenkennis roepen zijn critici almaar harder om aldus de ongegrondheid van hun beweringen te compenseren in decibels. Feiten dus. Feit één.
Heel wat gewaardeerde wetenschappers zeggen en schrijven al heel lang dat de strijd tegen aids niet met condoomcampagnes kan gewonnen worden.
Niet enkel Science en vele andere prima publicaties, maar zelfs The Lancet dat zich nu bij het koor der wolven heeft aangesloten, had eerder zijn kolommen open gezet voor dergelijke redeneringen, die tot stand kwamen, niet op grond van zuivere geloofsovertuiging, maar van rigoureus onderzoek.Feit twee.
Ofschoon men al decennialang bezig is met het opdringen van condooms aan een heel continent, blijkt het terugdringen van deze sexueel overdraagbare gesel maar niet te lukken. De percentages dalen nergens op merkbare wijze. Tenzij in één land waar men er, met steun van de overheid, in geslaagd is om tot een mentaliteitswijziging te komen bij de bevolking: Oeganda.
Hier en daar begint men deze ABC-strategie nu over te nemen: best is Abstinence (voor wie geen vaste relatie heeft) en Being faithful (voor wie dat wel heeft), en enkel als dat niet lukt is er de C van Condom.
Maar zulk een benadering kan natuurlijk niet op de zegen rekenen van die vele ook officiële organisaties die nog steeds zweren bij het recht op vrije seks.Feit drie.
In Washington DC, hoofdstad van een land met een erg vrijgevochten homogemeenschap en een ongelimiteerde condoombeschikbaarheid, kent men de jongste tijd een ware aidsepidemie.
Zou het dan toch waar zijn dat wie zuiver op condooms rekent, hogere risico’s neemt en zichzelf dus nog meer aan besmetting bloot dreigt te stellen?
Het heeft er alleszins de schijn van. Want van pauselijke banbliksems zal de PAUSlocale gay community daar wel geen last hebben, veronderstel ik.Feit vier.
Van de niet-statale hulpprogramma’s die voor Afrika worden opgezet, ook op gebied van aidsbestrijding, is die van de Kerk van Rome de belangrijkste, met ruim een kwart. Allerhande katholieke organisaties zetten zich in voor de gezondheid van het zwarte continent en dus heeft de paus van nie-mand lessen in solidariteit te krijgen. Hard roepen kan soms wel eens een gebrek aan daadwerkelijke inzet verbergen.Want – feit vijf – wist u dat Europa nu met zijn verontwaardiging geen blijf weet, zelf zijn ontwikkelingshulp al verscheidene jaren aan het terugschroeven is en de internationaal vooruitgeschoven doelstellingen keer op keer niet blijkt te halen?
Gemiddeld wordt een vermindering met 8,5 % geconstateerd, maar zelfs daar zit België boven met 11,2 %. Als dàt geen reden is om hard te beginnen roepen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *