905 Inch – 't Scheldt

905 Inch

 

De islam gaat er vanuit dat de mens niet vrij is, maar dat alles ondergeschikt is aan de wil van Allah. Het uiteindelijke streefdoel ervan is een maatschappij die volledig gedomineerd wordt door de islam en bestuurd wordt op basis van de principes van de sharia, de islamitische wet.
Met deze wet als leidraad discrimineren islamitische landen hun godsdienstige minderheden, worden vrouwen onderdrukt en worden islamafvalligen geïntimideerd, vervolgd en zelfs vermoord. ‘De islam is een licence to kill‘.

Terwijl de islam in de jaren zestig van vorige eeuw in Europa nog een marginaal verschijnsel was, leven er momenteel, zo lezen we in ‘Inch’Allah’, al meer dan 50 miljoen moslims in Europa, waarvan 20 miljoen in West-Europa.
Terwijl Europa een demografische implosie meemaakt, groeien de moslimgemeenschappen er in snel tempo aan door natuurlijke geboorteaanwas en immigratie. ‘De massa-immigratie is het paard van Troje van de islam in Europa’.

Ondertussen worden de Europeanen, aldus nog Dewinter, in slaap gewiegd door het multiculturalisme en worden waarschuwende stemmen met politieke processen afgedreigd.Inch’Allah’ viseert echter niet de vele in het Westen levende culturele moslims die in vrede wensen te leven en hun kinderen onder de best mogelijke omstandigheden willen opvoeden, wel de islam als politieke maatschappijleer en de moslimradicalen die het politieke programma van de islam in Europa willen realiseren’.

Steeds volgens Dewinter zal Europa op een dag veroverd worden door de islam. Radicale moslims verwijzen maar al te graag naar uitspraken van de profeet Mohammed die voorspelde dat na Constantinopel ook Rome zou worden veroverd. Om dat te verwezenlijken werd een stap-voor-stap-strategie ontwikkeld: door het vormen van moslimenclaves in de Europese grootsteden creëert de islam bruggenhoofden van waaruit het enige ware geloof wordt gepredikt en verspreid.

‘Radicale moslims bewandelen de weg van de bekering, de infiltratie, de agitatie, de intimidatie en desnoods van het geweld om hun slag thuis te halen. De demografische, culturele en militaire jihad moet van Europa Eurabië maken’.

Terugblikkend op de voorbije eeuwen zegt Dewinter nog dat Europa al tweemaal geconfronteerd werd met een islamitische invasie: een eerste maal via Spanje in de achtste eeuw, een tweede maal vanaf de 11de eeuw via het Oosten.
Nu is de derde islamitische invasie volop aan de gang. ‘Het tij kan echter nog worden gekeerd, de islamisering en kolonisering van Europa kan nog worden gestopt. In plaats van de multicultuur te omarmen moet Europa ruggengraat en karakter tonen, de immigratiekraan dichtdraaien, de islam terugdringen en de eigen identiteit opnieuw centraal durven stellen. De in Europa levende moslims moeten duidelijk maken waar hun loyauteit ligt. Wie zich niet kan en wil schikken naar de cultuur van zijn Europees gastland, hoort niet thuis in onze Europese samenleving’.

‘Inch’Allah’ is vlot en leesbaar geschreven en mikt daarmee duidelijk op een groot publiek. Achter in het boek vindt de lezer(es) die nog meer wil weten over het onderwerp een uitgebreide bibliografie.

Filip Dewinter * Inch’Allah. De islamisering van Europa * Uitg. Egmont * 229 p * 15 € * ISBN 978 90 78898 14 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *