905 Armoe – 't Scheldt

905 Armoe

 

Misschien kende het Hof de impact van deze uitspraak niet, maar hetzelfde probleem stelt zich bij alle gehuwden met een vervangingsinkomen. Onthoud dus 2 april 2009 als de datum waarop het fiscale faillissement van België vastgelegd is. Honderdduizenden werklozen, zieken en gepensioneerden worden onrechtmatig beroofd, en toch zal dat uit arren moede moeten blijven gebeuren, om de Staat overeind te houden.

De belastingontvangsten van het eerste kwartaal vallen om te beginnen al zwaar tegen ten gevolge van de bankcrisis en de notionele intrest. Het arrest van 2 april is dan de spreekwoordelijke druppel.
Dit is niet meer te redden. Vanzelfsprekend is België al langer het algemeen vertrouwen kwijt.

Wij hebben eerder de datum van het morele faillissement vastgelegd op 9 november 2004, de dag dat Nederland Theo van Gogh ten grave droeg, én de dag dat ons Hof van Cassatie één miljoen Vlaamse kiezers veroordeelde voor racisme.

Zie mijn stukje onder de titel ‘het nut van België‘ in ‘t Pallieterke van 17 november 2004, en in ‘t Scheldt van 19 november 2004 (andere bladen hebben toen dezelfde lezersbrief niet gepubliceerd).
Het probleem is dat ook een Vlaamse Staat de winkel niet meer zal kunnen redden. Vlaanderen is samen met België failliet. Onze schulden zijn te groot, en onze fiscale draagkracht is te zeer verzwakt.

Als we de euro niet gehad hadden, dan zou dat al eerder duidelijk geworden zijn. Nu hebben we de schijn kunnen ophouden tot de bankcrisis losbarstte. Onze regering doet niets meer omdat ze niets meer kan doen.
Persoonlijk zie ik maar één oplossing: de stommiteit van 1830 ongedaan maken. We zullen het wel beleefd in Den Haag moeten vragen.

De Belgen zijn als de rijke broeders uit de Staat der Nederlanden vertrokken en zullen nu als de verloren zoon moeten terugkeren, berooid en verarmd, maar wie weet, in grote feestvreugde ontvangen?
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *