903 Eis – 't Scheldt

903 Eis

Eigenaardig toch, bij de aanvang van de regering Martens-Gol, waar Tindemans Buitenland-Minister was, merkte Kamervoorzitter Defraigne op zijn sarcastische manier op, een brief te hebben ontvangen met de entête ‘Minister van Buitenlandse Zaken’ in de plaats van ‘Buitenlandse Betrekkingen’. Tindemans‘ verweer was dat zuinigheid hem ertoe aanzette het nog bestaande briefpapier met ‘Buitenlandse Zaken‘ te gebruiken.

Tindemans was inderdaad een zuinig man. Invallen die hij had noteerde hij op de buitenkant van zijn dagblad.
Zou Tindemans echt de stock bestaand briefpapier met ‘Buitenlandse Zaken’ hebben willen opgebruiken? Bv. om zijn memoires te schrijven?

Het zou kunnen dat de Donnéa, die Ontwikkelingssamenwerking mocht ter hand nemen, er voor iets tussen zat. Waarom? Om een beetje Buitenland-Minister te zijn. Liberalen hebben dat soort ijdelheid. Zoon Michel is zo iemand, die wil de Gucht een beetje dribbelen.

Wat is er zo belangrijk aan dit voetnootje in de Belgische parlementaire geschiedenis? Dat Tindemans Buitenlandse Zaken en niets anders wilde. Spaak wàs destijds Buitenlandse Zaken. Tindemans wilde dat ook zijn, hetgeen bleek uit zijn mateloze bewondering die hij had voor BlaasSpaak.
Wat is dan de waarheid?
Eén waarheid is zeker: dat er nog genoeg briefpapier was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *