902 Ephi – 't Scheldt

902 Ephi

De euforische groupies hebben elke vorm van realiteitszin verloren, dulden geen tegenspraak en willen over hun idool geen kwaad woord horen.
Wie benadrukt dat vele van de problemen die Wilders met zijn hak- en snijwerk signaleert reëel zijn, maar dat de man de situatie met zijn antwoorden alleen maar verergert, wordt automatisch in het kamp van de demoniserende krachten geschopt.
Wie ook bezorgd is over islamisering of de steeds dunner wordende scheiding tussen kerk en staat, maar toch weigert achter Wilders aan te marcheren, is ‘laf’ en vooral bang om zelf door de jihad te worden getroffen.Bij de groupies kolken slechts woede en blinde adoratie voor deze bloeiende goeroe. Twee jaar geleden schreef ik in Opinio een open brief aan Wilders waar natuurlijk geen antwoord op kwam, omdat een misthoorn per definitie niet discussieert. Een harde brief was het wel. Ik verweet Wilders grove provocaties te verwarren met zinnige argumenten, de discussie te gijzelen en het islamdebat te vervuilen.
Twee jaar later neem ik hiervan geen woord terug. In die open brief maakte ik me ook ongerust over de snel radicaliserende supporters van Wilders.Gisteren op de site van Elsevier leek Afshin Ellian dit ook te gaan beseffen. De kop van zijn column luidde: ‘Sommige aanhangers van Wilders zijn de draad kwijt’. Hij refereerde hiermee naar talrijke reacties op krantensites op de jongste peiling.
Ik snap wel dat jaren van arrogantie en verkeerd beleid frustraties oproepen en ik onderken dat het voor velen een opluchting moet zijn om de eigen waarnemingen eindelijk door een politicus te zien verwoorden. Maar het peilloze gebrek aan reflectie en zelfkritiek bij verklaarde Wilders-aanhangers geeft enorm te denken. Zelfs een waarheid als een koe – de PVV is een one issue-partij die buiten het thema islam weinig voorstelt – stuit op boos onbegrip. Toch is het niet anders en een volgeschreven partijsite kan hier niets aan veranderen.Wilders leeft bij de gratie van steeds groteskere provocaties rond de islam, die bedoeld zijn om tegenstanders te laten schuimbekken en nieuwe aanhangers aan zich te binden. Daarbuiten blijft Wilders een non-event. Volgens sommigen is Wilders wel degelijk bezig met een zekere diversificatie door op het thema van vrijheid van meningsuiting te hameren (zie zijn vervolging en het avontuur in Albion).
Maar zelfs dit staat niet los van zijn weloverwogen provocaties rond de islam. Natuurlijk moet Wilders zelf weten hoe hij met zijn bootje vaart. Maar wat zijn aanhangers moeten begrijpen is dat hun held een legitiem onderwerp is van kritiek, harde tegenspraak, karikatuur en spot.Zeker nu zijn partij virtueel op nummer één staat en hij zijn premierambities afficheert.wild

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *