900 Tro – 't Scheldt

900 Tro

Volgens sommige Haagse politici wel. “Als de koper Berlusconi had geheten, was het land te klein geweest”, zei PvdA-kamerlid Martijn van Dam deze week in de Volkskrant.

Van Dam ziet geen enkel verschil tussen de Italiaanse mediamagnaat en Christian van Thillo, baas van de Persgroep.
De Nederlandse kwaliteitskranten mogen niet in buitenlandse handen komen, vindt Van Dam. Zijn collega Bosma, van de PVV, ziet wel degelijk verschil, want Van Thillo is een Belg, en aangezien de PVV aanhanger is van de Groot-Nederlandse gedachte, is België voor die partij geen buitenland.

Joop Atsma
, mediawoordvoerder van het CDA, houdt het erop dat een buitenlandse investeerder met verstand van kranten beter is dan een Nederlandse eigenaar die enkel oog heeft voor rendement. Dit alles in de kolommen van de Volkskrant, waar Yvonne Zonderop, die ooit lid was van de hoofdredactie van die krant, zich verbaasde dat er zo weinig discussie is over de dreigende overname van PCM.
Zonderop
omschrijft Van Thillo als de rücksichtslose tycoon uit België.Ineens is er gekrakeel, en niet alleen (maar wel vooral) in de kolommen van de Volkskrant. En voor zover dat voortkomt uit oprechte zorg over de toekomst van de Nederlandse kwaliteitspers, is dat prima. Maar dan moet er wel nuchter en zakelijk naar de feiten worden gekeken. Er wordt gedaan alsof de hele kwaliteitspers boven de afgrond hangt. Dat is niet waar. Nederland is gezegend met goed renderende kranten. En dan gaat het niet alleen over de populistische Telegraaf; de Volkskrant en NRC Handelsblad, maar ook Trouw en verscheidene andere kranten, maken ieder jaar winst.
Dat de oplagen en de advertentie-inkomsten onder druk staan, is waar. Maar dat de dagbladpers op omvallen staat, is onzin.Kranten hebben toekomst in Nederland, ook in gedrukte vorm. Die toekomst is wat minder rooskleurig dan het verleden, maar daar kun je je op voorbereiden.
Dat betekent scherp kiezen welke krant je wilt maken en de kosten in de pas houden met de omzet die je kunt verwachten. Dat moet je in alle gevallen, of je nu in Nederlandse, Britse of Belgische handen bent.Het probleem is dat PCM niet goed is voorbereid op de toekomst. Dat is een trieste constatering, maar een waarheid; in de recente geschiedenis van PCM zijn er meer mislukte initiatieven geweest dan successen. En het avontuur met een Britse aandeelhouder en de kredietcrisis hebben de financiële positie zozeer verzwakt, dat PCM niet de tijd en de ruimte heeft om zich alsnog klaar te stomen voor de toekomst. Daarvoor heeft de onderneming een nieuwe aandeelhouder nodig die van wanten weet.Het vinden van die aandeelhouder is een taak van de raad van bestuur van PCM en van de aandeelhouders. Die aandeelhouders zijn stichtingen, die de pluriformiteit van de Nederlandse pers en het behoud van de huidige kwaliteitstitels in hun doelstellingen hebben staan.We mogen van die stichtingen verlangen dat zij in de onderhandelingen met een nieuwe aandeelhouder geen duimbreed toegeven op die doelstellingen.
Dát is cruciaal voor de pluriformiteit en kwaliteit van de Nederlandse dagbladpers, niet de nationaliteit van een nieuwe aandeelhouder.
***

Willem Schoonen is hoofdredacteur van het dagblad Trouw. Hij was enkele jaren correspondent voor deze krant in Brussel.
Wij danken hem voor de toelating tot overname van zijn column.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *