900 Boer – 't Scheldt

900 Boer

Mosselen, koeien en asbest

Duitse en Deense wetenschappers hebben ontdekt dat mosselen veel winden laten in water dat vervuild is met nitraat. Dan komt lachgas vrij, een broeigas dat de ozonlaag afbreekt. Na de koeien die met hun boeren tijdens het herkauwen véél methaan uitstoten is het nu de beurt aan de mosselen.
Dit heeft een diep effect op mijn leven en op dat van mijn Mitje. Ik heb haar verboden ook nog maar één wind te laten, van boven of van onder. Het geeft bij mij wel een opgeblazen gevoel… maar het sust mijn gemoed.Erger vind ik het geval van een Nederlandse collega. Die werd verplicht zijn gronden te wisselen bij een ruilverkaveling. Hij moest zijn zuivere goede gronden afstaan en kreeg van de staat in ruil gronden die ernstig waren vervuild met asbest. Niet alleen vuile grond dus, maar ook levensbedreigend. Een zwakke enkeling tegenover een starre ongevoelige staat. Al meer dan 10 jaar is hij zonder succes aan het procederen tegen de staat. Hij wil zijn zuivere grond terug maar de Nederlandse staat weigert dit hooghartig. Volgens een reportage op de Nederlandse TV is hier een echte doofpotoperatie bezig met al-le manipulaties vandien.Waarom zoeken ze eigenlijk bij al die brave dieren naar een vervuiler? Dat is toch de mens, overal op aarde, in de hemel en op alle andere plaatsen.GVA = Goed Vegen AchteraanZijdezacht toiletpapier is volgens de kranten een ergere aanslag op het milieu dan een benzineverslindende Hummer. Er worden veel chemicaliën gebruikt tijdens de fabricage van papier en er is een enorme houtkap voor nodig.Daarom kopen Mitje en ik elke dag een krant, altijd dezelfde. Een Antwerpse krant, waar meestal weinig of niets relevants in staat. Maar ze veegt goed en wat ze opveegt is daar op zijn plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *