899 Redder – 't Scheldt

899 Redder

Zoals sinds kort gebruikelijk stuurde onze advocaat – Mr. Hugo Coveliers – hem de rechtsplegingsvergoeding.

Deze werd voldaan, maar niet door Freddy van Gaever. De partij betaalde deze onkosten! Dat is uiterst merkwaardig. Het VB dat de kosten betaalt van een senator die – tegen het VB-advies in – een proces inspant, het verliest en dan de partij voor de kosten laat opdraaien!Als het VB met dergelijke figuren de volgende verkiezingen ingaat, moet zij zich geen illusies maken over een eventueel succes.
De prestaties van Freddy van Gaever liegen er niet om. Zijn onzinnig plan een krant uit te geven werd gelukkig tijdig gestopt door de VB-leiding.Maar wij geven ootmoedig toe dat wij ons vergist hebben in de kwaliteiten van Freddy van Gaever. Op het Zangfeest werd een oproep gedaan om het noodlijdende Vlaams schooltje in Komen te helpen. Daarom gebeurde er een omhaling en kon elke aanwezig zijn bijdrage in een mandje werpen. Zangfeesters die in zijn nabijheid zaten stelden vast dat Freddy van Gaever het van hem bekende beeld bevestigde. Ja, hij steunt de Vlaamse school in Komen.En hij steunt de Vlaamse school in Komen zelfs zodanig dat het schooltje waarschijnlijk kan overleven door zijn bijdrage.Toen het mandje voor hem verscheen wierp Freddy van Gaever zijn bijdrage in het korfje. Verbazingwekkend dat er rondom hem geen spontaan applaus losbarstte, maar er eerder gegrinnikt werd.
Freddy van Gaever wierp een geldstukje van twintig (20) eurocent in het mandje.Naar alle waarschijnlijkheid had hij geen kleiner muntstukje bij zich…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *