898 Ephi – 't Scheldt

898 Ephi

Het maakt me eigenlijk weinig uit om van een weke spons af te stammen. Ook niet van een bacterie of een schimmel. Toch schijnt het dat heel wat mensen de evolutieleer van Charles Darwin in al hun ijdelheid afwijzen omdat ze het idee dat ze van een aap afstammen ondraaglijk vinden.De mens in al zijn perfectie en nobelheid kan onmogelijk als een verwaarde Bokito ooit in bomen hebben gehangen. Een misvatting omdat Darwin nooit heeft beweerd dat de mens van de aap afstamt. Het is eigenlijk veel erger: de mens is een aap. Een neefje dan, dat zich op een eigenaardige manier heeft ontwikkeld, hiermee de rest van de familie ver achter zich latend, in de jungle of achter de tralies van de diergaarde. Van spons tot aap? Waarom ook niet? Mijn medeaap Andries Knevel is onlangs van het creationisme afgestapt en heeft daarmee zijn sponsachtige komaf impliciet aanvaard.Dat deze draai zoveel commotie heeft veroorzaakt legt een zekere vorm van onverdraagzaamheid bloot bij sommige gelovigen. Want andersom is dit zelden het geval.

Als een prominente atheïst plots zou verklaren dat hij vanaf nu in de creatie gelooft, zou hij bij zijn ex-medestanders hooguit wat schouderophalen oogsten. De onverdraagzaamheid van gelovigen jegens de evolutie schijnt de laatste tien jaar een enorme vlucht te hebben genomen.In Frankrijk is dit voornamelijk te wijten aan orthodoxe moslims die van hun strijd tegen de evolutie de hoeksteen van hun militantisme hebben gemaakt. Op school worden biologielessen verstoord, leraren tot wanhoop gedreven, zozeer zelfs dat de lerarenvakbond SNES onlangs enkele symposia heeft moeten organiseren om gedesoriënteerde leerkrachten de revolte te helpen beantwoorden. Vaak staan moslimleerlingen plots op tijdens de les, verklaren dat ze ‘dit niet kunnen aanhoren’ omdat het tegen hun geloof is, en lopen vervolgens de klas uit.Auteur van verschillende boeken over het onderwerp, Jean-Baptiste de Panafieu, heeft kort geleden een tv-documentaire gemaakt over de protesten tegen de evolutieleer in een school uit de Parijse banlieue. Hij beschrijft de oppositie als ‘heftig’ en zich snel verspreidend. Volgens hem zijn de moslimse leerlingen meestal afkomstig uit zwakke sociale omgeving waar wetenschap niet telt en religie de hoofdlijn is.
Vaak worden de protesten uit onwetendheid geboren, maar ook uit militantisme.De recalcitrante leerling denkt dat de evolutie met alle krachten bestreden moet worden want, zegt de Panafieu,als ze op dit fundamentele punt kunnen winnen, zullen ze hun ideeën op andere terreinen aan anderen kunnen opdringen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *