897 VVB – 't Scheldt

897 VVB

VVBSteven Vergauwen is de directeur van de VVB, Vlaamse Volksbeweging. Van hem kan en mag verwacht worden dat hij eerbied voor de taal van het volk heeft, ja zelfs voor die taal in de bres springt.
Een directeur van welk bedrijf, vereniging of vzw dan ook mag, neen moet, het nodige respect aan de dag leggen voor de taal van het volk, het land waarin het bedrijf gevestigd is.
Dat een directeur van een vereniging die ‘strijdt voor onafhankelijkheid’ met de regelmaat van een klok, brieven schrijft waarin een reeks storende taal- en schrijffouten staan, is echter meer dan bedenkelijk.
Is er in het bestuur van de VVB geen leraar of professor die het Nederlands beheerst om de brieven van Steven Vergauwen, directeur notabene, na te kijken?
Misschien kan een bediende die de lagere school succesvol heeft doorlopen als administratieve kracht aangeworven worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *