897 Dom – 't Scheldt

897 Dom

 

De Roomskatholieke kerk in Vlaanderen: dat zijn de onderpastoors, niet de bisschoppen. De kerk in Vlaanderen dat zijn de pastoors van kleine parochies en de aalmoezeniers. Niet de kardinalen.
De kerk in Vlaanderen dat zijn de leraars in de colleges, niet de professoren aan de universiteiten. De kerk in Vlaanderen dat zijn de gasthuiszusters en de broeders in de scholen. De arme maar cultureel rijke kerk in Vlaanderen dat is cultuur die (uit-)gedragen wordt door de priesters.
De rijke kerk in Vlaanderen dat begint bij de dekens, de bisschoppen, de dienaren van de staat en vooral van zichzelf.
De kerk in Vlaanderen dat zijn dikbuikigen, de Van Roey‘s en de Danneels. Deze laatste heeft na Mercier en Van Roey de gelovigen uit de kerk gejaagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *