896 Hoofd – 't Scheldt

896 Hoofd

De kerngedachte die door heel deze essaybundel loopt en door de verschillende auteurs op een eigen manier werd ingevuld is dat het concept van een toekomstig Vlaanderen als Belgisch verdampingseffect, niet deugt en in essentie onrepublikeins is. Het ontwikkelen van een breukgedachte daarentegen laat Vlaanderen toe af te rekenen met demonen uit het verleden, de import van oude Belgische kwalen te verhinderen (Ludo Abicht), de grote, sociale, economische en ecologische krijtlijnen te hertekenen (Jef Turf, Julien Borremans), een breed ideologisch spectrum te ontwikkelen (Luc van Doorslaer), de democratie op te waarderen (Brecht Arnaert, Koenraad Elst, Peter de Roover) en de constitutionele zoektocht aan te vatten (Matthias Storme). Eens het zo ver is, aldus Johan Sanctorum in zijn ‘eindspel’, belet niets nog de Vlamingen om zelf expansionistisch te denken. ‘Zoals Frankrijk ooit de revolutie exporteerde naar heel Europa zou het Vlaamse voorbeeld buiten de grenzen wel eens school kunnen maken. Binnen de Belgische ruimte is het zelfs best mogelijk dat Brussel (dat zich ooit liet verfransen omdat men dacht er economisch beter van te worden) eieren voor zijn geld kiest en bij het Vlaamse republikeinse project aansluit. Wie weet opteren sommige Waalse grensgemeenten of bij Wallonië aangehechte gebieden (Komen, Moeskroen, Edingen) voor dezelfde keuze. Referenda op zo’n knikmoment zouden mogelijk verrassende uitslagen kunnen opleveren. Alleen al daardoor is het territoriumdenken archaïsch en lachwekkend. Dit gaat over krachtsverhoudingen, invloedssferen en opportuniteiten, het chaosmoment dus van de republikeinse dynamiek, niet over middeleeuwse territoria en blokken’.

Sanctorum constateert voorts een prerevolutionaire attitude bij de Vlaming die onder de ‘afkeer van de politiek’ een ander politiek engagement toont dat het globale systeem, het regime, de instellingen in vraag stelt. ‘Door de onwil van de burger wordt de Vlaamse republiek toch nog het resultaat van een hobbelig emancipatieproces, in plaats van een routineuze machtstransfer vanwege de regentenklasse’.
De Vlaamse republiek is een boek vol fris denkwerk van een aantal onafhankelijke maar geëngageerde opiniemakers uit de culturele, academische en mediawereld.
Het debat omtrent de filosofische en politieke principes van de Vlaamse natie-in-wording wordt ermee geopend. Boeiend.Johan Sanctorum (red.) * De Vlaamse Republiek: van utopie tot project * Uitg. Van Halewijck * 215 p * 17,95 € * ISBN 978 90 56179 03 8.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *