896 Ando – 't Scheldt

896 Ando

De classicus stelde vast dat de naam van Keltische oorsprong is, en niet van ‘handwerpen’, ‘aan de werf‘ of ‘aanwerpen’ komt. Daarvoor bestudeerde Michiels oude munten en geschriften waaronder de Vita Eligii, de levensbeschrijving van Eligius (Sint Elooi) met een opsomming van de ‘te bekeren heidense volkeren’.

Eligius trachtte in de 7de eeuw ondermeer Vlaanderen en Antwerpen te kerstenen maar stuitte daarbij op heel wat verzet. ‘Onder het beschermende schild van Christus vernielde hij met gezag van zijn zending talrijke heiligdommen en afgodsbeelden, waar hij ze ook tegenkwam’. In onze tijd zou Eligius dus een terrorist genoemd worden.
Michiels ontdekte ook dat de naam ‘Antwerpenaars’ ouder is dat de stad zelf. Antwerpen komt van de naam van het volk dat er woonde (de Keltische stam Anduerepi).
Omdat in de 3e eeuw elke Keltische provincie een hoofdplaats moest hebben, werd deze Anduerperis genoemd; het volk dat aan beide oevers woonde (amba = beide, dua = twee, ripis = oeverbewoners). Antwerpen zou ook tweemaal – op een verschillende plaats – gebouwd zijn; de eerste locatie blijft tot op heden nog onbekend.
Het prikkelt ons om nog eens de spade boven te halen’, besloot NKV-voorzitter Jan van Reeth.
Het boek Andouerpis – Antwerpen is te koop aan € 19,95 via www.wwaow.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *