895 VVB – 't Scheldt

895 VVB

In de vergaderzaal van het VNZ (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) in Lier werd Daniëlle van Neck (38) tot nieuwe Antwerpse provinciaal VVB-voorzitster verkozen. Ze haalde het met een overtuigende score van 14 tegen 2 stemmen.

LEEU
De bescheiden maar geestdriftige VNZ-medewerkster volgt Lieve van den Berghe op die het na 2 jaar voor bekeken hield omwille van haar ontevredenheid binnen de VVB. Van den Berghe zorgde er om persoonlijke redenen ook voor dat de Algemene Raad de grootste ledenwerver Albert Lenaerts aan de kant zette. Hierop volgde protest van Dirk van Dijck, incluis dreigementen met rechtszaken tegen de eigen vereniging. Waarna ook hij werd ontslagen voor zijn tegenwerking en deloyale houding, en vervolgens werd de afdeling Rijkevorsel opgedoekt nadat men weigerde om openheid te geven over het kasboek.
Met de benoeming van Daniëlle van Neck kan een nieuw hoofdstuk in de Antwerpse provinciale werking beginnen. Ze kondigde alvast aan om werk te willen maken van betere communicatie en samenwerking.
De Kalmthoutse Van Neck wordt bijgestaan door Jef Eggermont en Renaat van Beeck. Van Beeck besloot de verkiezingsavond met een boeiende uiteenzetting over Peter Benoit die 175 jaar geleden geboren werd, en Jef van Hoof die 50 jaar geleden stierf. Hij legde zo meteen een band met het Zangfeest op 15 februari dat dit jaar in het teken staat van beide componisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *