895 Acco – 't Scheldt

895 Acco

Hij kan echter ook worden gezien als de geschiedenis van een groot misverstand en van systematische misleiding. Dat is alvast wat prof. Yvan vanden Berghe (UA) na jarenlange studie concludeert. Kapitalisme en communisme waren, zo zegt hij, concurrenten. Er werd een ideologische strijd gevoerd en de Verenigde Staten en de Sovjets betwistten elkaars invloedssferen. Toch heeft geen van beide partijen een vernietigende aanval op de ander ernstig overwogen. De topleiders hebben tijdens het grootste gedeelte van de Koude Oorlog altijd wel geweten dat de vijand niet wou aanvallen.

De publieke opinie werd vaak misleid. Het misverstand bestond dus niet zozeer bij de hoogste leiders maar wel bij de bevolking. Dat alles suggereert, steeds volgens Vanden Berghe, dat de Koude Oorlog ook andere functies had. Zowel de Amerikaanse als de Sovjetleiders gebruikten de Koude Oorlogssfeer om hun macht te vergroten en om binnenlandse problemen te lijf te gaan…
Al in 1987 publiceerde prof. Vanden Berghe een eerste boek over de Koude Oorlog dat de volgende jaren verschillende (aangevulde) herdrukken kende. Zopas verscheen de vijfde herdruk ervan, een heel grondig herwerkte en aangevulde heruitgave van deze van 2002. Vooral het openstellen van de archieven uit de ex-communistische landen speelde een grote rol in het groeiende inzicht dat de vorsers de laatste jaren verwierven in het besluitvormingsproces in de voormalige communistische landen en in het ontstaan en verloop van talrijke crisissen en belangrijke gebeurtenissen.
De jongste uitgave bevat ook een reeks artikelen van de professoren Rik Coolsaet en Doeko Bosscher over België en Nederland tijdens de Koude Oorlog. Opmerkelijk is het begrip dat Vanden Berghe tentoon spreidt voor de standpunten, acties en reacties van beide kampen (de schuldvraag wordt niet gesteld) zonder echter het gebeurde goed te keuren, wat leidt tot een vrij objectief geheel.
Yvan vanden Berghe * De Koude Oorlog. Een nieuwe geschiedenis * Uitg. Acco * 526 p * 39,50 € * ISBN 978 90 33468 48 3.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *