894 VVB – 't Scheldt

894 VVB

Etienne Schouppe had ook ingeschreven, maar zag zijn vergissing in en zegde nog tijdig af.

Gastspreker was Vlaams zaakgelastigde bij de Europese Unie Axel Buyse die vooral identiteit en Europa benadrukte.
De filosoof-schrijver Johan Sanctorum stelde zijn boek ‘De Vlaamse republiek: van utopie tot project’ voor.
In deze denksporen naar Vlaamse onafhankelijkheid spreken 10 opiniemakers zich uit voor de Vlaamse staatsvorming: Johan Sanctorum, Eric Defoort, Ludo Abicht, Koenraad Elst, Brecht Arnaert, Matthias Storme, Julien Borremans, Jef Turf, Peter de Roover en Luc van Doorslaer.
Met rechts alleen redden we het niet”, zei Sanctorum, verwijzend naar Eric Defoort, Ludo Abicht en Jef Turf. Hij voorspelt dat de Vlaamse staatsvorming een voortrekkersrol zal spelen in Europa en pleitte ook voor vrije meningsuiting zonder cordons.
VVB-voorzitter Eric Defoort werd door een ijverige cameraploeg van RTBF gevolgd en oogstte groot applaus met zijn Nieuwjaarsvoordracht waarin hij – voor hen die twijfelen over zijn bedoelingen – het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven benadrukte en scherp uithaalde naar de verdedigers van de Belgische kitsch.
Hij stelde tevens de nieuwe verkiezingscampagne van de VVB voor: ‘Ik kies voor Vlaanderen’. Op 17 mei wordt een grote verkiezingsmeeting in de Antwerpse Waagnatie georganiseerd.
Het meeste applaus op deze receptie ging naar de Lennikse burgemeester Willly Dewaele die consequent blijft strijden voor de splitsing van BHV.
De geslaagde nieuwjaarsviering werd afgesloten met het zingen van een Vlaamse Leeuw, waarvoor de Brugse Stadshallen de uitgelezen plaats waren omwille van de welklinkende akoestiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *