894 Va – 't Scheldt

894 Va

Aanleiding tot die tekst was de vaststelling van Marokkaanse jongeren als zwarte pieten in Amsterdam. Lijfwachten om de kindervriend te beschermen tegen de jihad-kinderen en om hem multicultureel-acceptabel te maken.

Of Zwarte Piet zelf daarmee dan ook acceptabeler wordt voor de zwarte medelanders blijft – in het licht van de geschiedenis van de Arabische slavenhandel – hoogst twijfelachtig. Idem dito wat het Turkse alibi van de Sint zou kunnen betekenen voor de medelanders van Arabische origine (w.o. zijn eigen lijfwachten) wiens cultuur platgewalst werd door… de Turken. Ik bedoel maar, al dergelijk gepleister houdt geen stand en de professor wéét het ook want hij beschrijft het uitvoerig, maar waarom dan die Turkse Sint?
De Sint was helemaal geen Turk! De Sint was een Griek en dus ook géén allochtoon. Griekenland ligt aan de basis van de Europese beschaving en de Westerse democratie. De heilige man komt uit het land der Grieken, Byzantium genaamd, het grote aantal Griekse tempelruïnes (vandaag dikwijls tot steengroeven herleid…) zijn er de stille getuigenissen van.
Keizer Constantijn had er in 330 zijn hoofdstad gevestigd, Constantinopel, de stad die elf jaar later als laatste Byzantijnse dominosteen in Turkse handen viel en sindsdien Istambul heet. Als geconterfeite kers op de taart werd er de basiliek Aya Sofia ‘omgeturkt‘ tot moskee (wat kan tellen als stichtend voorbeeld van integratie…). Daarna kwam heel de Balkan aan de beurt en het duurde tot 1830 vooraleer Europees-rest-Griekenland (gedeeltelijk) zijn vrijheid herwon.
De laatste 2 miljoen Grieken die nog op het huidige Turkse territorium leefden werden na de Eerste Wereldoorlog alsnog over de kling en in zee of op de vlucht gejaagd. Over die genocide wordt in alle talen oorverdovend gezwegen terwijl Cyprus nog steeds een open wonde is.
Neen, de Sint een Turk noemen is niet netjes. Maar misschien had de professor even een zwak moment, de kerstperiode weet u wel. Geen oude koeien uit de gracht halen en allemaal samen ons best doen terwille van de leefbaarheid. Maar het wordt mij wel echt teveel van het goede wanneer de professor ‘Gezien de goede ervaringen met de Marokkaanse zwarte pieten’ (cit.) de aanbeveling om ‘een flink aantal Marokkaanse jongeren tot politieagent of militair op te leiden’. Zou islamitische rechtspraak geen beter sinterklaasgeschenk zijn? Die mensen hebben toch recht op hun eigen cultuur?
Prof. Smalhout verwijst trouwens zelf – terecht – naar de efficiënte opvoedingsmethodes van het Marokkaanse justitieapparaat (de roede en de zak), hetwelk schril contrasteert met onze eigenste vaudeville-jurisprudentie ten opzichte van anderlanders. Het geheim van het succes schuilt hem hierin dat de Marokkaanse pakkemannen tenvolle ruggesteun genieten vanwege hun overheid, terwijl het in onze contreien eerder kan omschreven worden als een dolkstoot in de rug.
Het politionele zwarte-pieteneffect is nu reeds nul in bv. de Brusselse Combatzones. Allochtone agenten moeten er beschermd worden door hun collega’s omdat ze speciaal geviseerd worden als ‘verraders’. Daarnaast is de uitbouw van Al-Quada-filialen binnen het politieapparaat niet denkbeeldig (zie het Bellirasj-schandaal bij de Belgische Staatsveiligheid!) en moslimmilitairen op wacht bij munitiedepots en Navo-pijpleidingen zie ik in dat opzicht eigenlijk ook niet zo best zitten.
Nee, het lijkt mij geen goed idee, Sinterklaas op het paard van Troye…

SINT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *