893 COV – 't Scheldt

893 COV

België hield zowaar een uitverkoop en de amateuristische pogingen om na de nationalisatie van een financiële groep deze aan een buitenlandse financiële instelling te slijten creëerde zelfs een heuse regeringsrel in België.

De scheiding der machten bleek in dit land een fictie. Daar is iets mis mee.
België wordt geregeerd door een minderheidregering, in Vlaanderen vindt de ploeg Van Rompuy geen steun bij een meerderheid van de volksvertegenwoordigers, laat staan bij een meerderheid van de bevolking.
De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt niet uitgevoerd. Die wordt zelfs actief belemmerd door de Franstalige en Brusselse parlementen. Gangsters verlaten glimlachend en onder de spotlichten van de camera de gevangenis. 2009 kan nochtans een hoopvol jaar worden.
Een jaar waarin uiteindelijk een begin gemaakt wordt met de afbouw van de betutteling door de overheid zodat de burger toch wat meer vrijheid geniet, want dat is toch precies de belangrijkste kwaliteit van het bestaan: het vrij zijn van de mens, zelf beslissen en de verantwoordelijkheid nemen voor zijn keuze. Een jaar waarin de vrije burger beschermd wordt tegen diegenen die zijn vrijheid bedreigt. Een jaar waarin de Vlaming zijn identiteit bevestigt, fier is op zijn culturele waarden, zijn tradities en zijn overtuigingen en bereid is om deze verworvenheden te verdedigen.
De geschiedenis bevestigt dat samenleven van mensen van verschillende origine alleen mogelijk is wanneer het bestaan van een “leitcultur” wordt aanvaard. Dit betekent dat in Vlaanderen iedereen die hier wil wonen en werken en gelukkig wil zijn de basiswaarden van de Westerse cultuur moet aanvaarden en respecteren.
Wordt 2009 het jaar van een grote stap naar Vlaamse onafhankelijkheid?
Na 178 jaar België kan het moeilijk nog duidelijker: dit land is onbestuurbaar! Vlaanderen wordt geregeerd door een Belgische minderheidsregering die zelfs een correcte toepassing van de arresten van het hoogste gerechtshof aan Vlaanderen ontzegt.
De Vlamingen betalen ieder jaar even veel solidariteit aan Wallonië als de Nederlanders aan gans Europa? En wat krijgen zij van de Franstaligen in de plaats? De ene non na de andere. Wij kunnen in Vlaanderen geen degelijke migratiepolitiek voeren omdat de lakse houding van de Franstalige politici dit belet. De nefaste migratie vanuit de Islamlanden, langs officiële maar ook langs illegale weg wordt oogluikend toegelaten.
De Vlaamse identiteit komt in het gedrang door de door België ingevoerde islamitische colonnes. Deze islamieten behouden immers hun identiteit, bevestigen ze, en proberen die zelfs op te dringen aan de Vlamingen.
In een onafhankelijk Vlaanderen kunnen wij zelf beslissen wie er bij ons kan komen wonen, werken en gelukkig zijn en wie niet.
En, in een onafhankelijk Vlaanderen zullen er migranten in Vlaanderen komen maar zullen diegene die louter komen om te profiteren, diegene die niet bereid zijn om onze Vlaamse identiteit te respecteren, zonder pardon worden teruggestuurd. Het blijkt dat het niet kan met België. De geschiedenis bewijst dit. Het moet dus met Vlaanderen alleen.
Hugo Coveliers krijgt de derde plaats op de Europese lijst van het VB. Dat is een strijdplaats.
Een zestigtal personen waaronder de VB-ers Filip Dewinter en Wim Wienen woonden de ontvangst bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *