ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 892 Sml – 't Scheldt

892 Sml

Dan denken we niet alleen aan onze eigen familie, maar ook aan ons land en aan de rest van de wereld. Want alles wat er op aarde gebeurt, heeft zijn weerslag op onze samenleving.

Wat ons eigen land betreft was het volgens de overheid ‘een rustige jaarwisseling’. Het is niet helemaal duidelijk waar dat op slaat, want de politiecellen zaten weer vol met zatladders en vandalen. Talrijke auto’s werden in de brand gestoken. Bovendien werden hulpverleners belaagd met bakstenen, vuurwerk, brandbommen, molotovcocktails en bierflessen. De schade loopt wederom in de miljoenen. De mededeling van de overheid dat het een ‘relatief rustige jaarwisseling was’ is dus wel een zeer rooskleurige voorstelling van zaken.FATSOENLIJK
Iedere fatsoenlijke burger vraagt zich hierbij af of het niet eens mogelijk is om feesten als jaarwisselingen leuk te houden. Natuurlijk kan dat wel, maar dan moet onze overheid eindelijk eens doen waarvoor zij in het leven is geroepen, namelijk de orde handhaven. Maar iedere vandaal, iedere crimineel kan vertellen dat er maar een gering verschil is tussen de politie en het Leger des Heils. De fluwelen handschoenen, de luxueuze cellen en de softe vonnissen van de rechtelijke macht zijn voor de meeste raddraaiers slechts een lachertje.
Maar als het om buitenlandse problemen gaat loopt Nederland altijd voorop om het belerende vingertje te heffen. En daar was tijdens Kerstmis en Nieuwjaar volop gelegenheid voor. Want Israël heeft getracht een einde te maken aan de reeds jaren bestaande Palestijnse raketterreur vanuit de Gazastrook. Zoals bekend vuurt de Palestijnse terreurorganisatie Hamas constant zelfgebouwde raketten af op Israëlische steden en dorpen. Deze raketten hebben niet zulk een grote reikwijdte. Slechts enkele kilometers, hoewel de kwaliteit geleidelijk aan beter wordt waardoor ook verder weg gelegen plaatsen onder vuur kunnen worden genomen.
De aantallen zijn niet zo groot: maar enkele raketten per dag. Maar het psychologisch effect is enorm. De Israëlische bevolking rondom de Gazastrook leeft in constante angst. Elk moment kunnen de sirenes gaan loeien. Iedereen weet dan dat ongeveer veertig seconden later een raket inslaat. Altijd op burgerdoelen: straten, huizen, scholen enz. Israël heeft ten slotte zijn luchtmacht ingezet om de belangrijkste militaire doelen in Gaza uit te schakelen. Daarbij zijn betrekkelijk veel Palestijnse burgers omgekomen of gewond. De getallen liggen ergens tussen de 200 en 400. Maar ieder slachtoffer is er menselijkerwijs gesproken één te veel.
Maar is Israël dat kwalijk te nemen? Alle Hamas– en Fatah-raketten worden vanuit burgerwoningen gelanceerd. Uit tuintjes, balkons, binnenplaatsjes en woningen. Dat betekent dat er onvermijdelijk onschuldige slachtoffers zullen vallen als Israël eindelijk wat terug doet. Wellicht is dat zelfs een perfide onderdeel van de Palestijnse politiek. Want de foto’s en tv-beelden van dode en bebloede kinderen, huilende moeders, wanhopige vaders en verwoeste huizen maken van de Palestijnse bevolking een underdog die kan rekenen op de sympathie van talrijke mensen in het Westen.CORRECT
Dat alles is koren op de molen van de vele kryptonantisemieten die onze samenleving nog steeds telt. Alleen is dat woord niet meer politiek correct, omdat het te veel doet denken aan wat de Duitse nazi’s in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Daarom heet het thans: ‘antizionisme‘. Dat klinkt anders, maar komt op hetzelfde neer.OORLOGSMISDADEN
Bekende Nederlandse representanten daarvan zijn onder meer de oud-minister Dries van Agt en de weduwe van de vroegere Europese Bank-president Gretta Duisenberg, die precies zes jaar geleden de Palestijnse gebieden bezocht en haar arm om de toenmalige Palestijnse leider Yasser Arafat heensloeg.
Mr. Dries van Agt sprak over ‘de Israëlische oorlogsmisdaden in de Gazastrook, naar welke de Verenigde Naties’, volgens hem, ‘een grondig onderzoek moesten instellen’. De journalist Hans Kuitert schreef in dit dagblad (0201-09) een uiterst tendentieus stuk met stellingen dat ‘Israël alleen kon ontstaan omdat de Britten in 1917 vonden dat de Palestijnen wel konden oprotten om ruimte te maken voor de Joden, die Europa liever kwijt dan rijk was’.Al deze antizionisten vergeten dat zowel de Israëliërs als de Palestijnen ruim zeventig jaar geleden met vrijwel niets zijn begonnen. De gemiddelde naar Israël geëmigreerde Joodse vluchteling had aanvankelijk niet meer dan wat landbouwgereedschap en een verouderd geweer uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Maar in ruim zestig jaar hebben die emigranten kans gezien Israël op te bouwen vanaf een vrijwel archeologische woestijn tot een modern Westers land. Zij staan aan de top op het gebied van wetenschap, geneeskunde en techniek en zij bezitten het beste leger en luchtmacht van het Midden-Oosten.NOBELPRIJZEN
Er zijn over de gehele wereld meer dan 1,3 miljard Arabieren. Daartegenover staan slechts 14,5 miljoen Joden waarvan 5,3 miljoen in Israël wonen. Er zijn dus bijna honderd maal meer Arabieren dan Joden. Toch hebben Joodse wetenschappers kans gezien de laatste honderd jaar bijna 120 Nobelprijzen te winnen. De enorme Arabische wereldbevolking bracht het slechts tot zeven, waarvan er twee uit politiek opportunisme zijn verstrekt, namelijk aan wijlen de president Sadat van Egypte en Arafat van Palestina.
De basis van het Palestijns-Israëlisch conflict is dan ook niet zozeer een strijd om voorvaderlijk grondbezit, maar een enorm verschil in cultuur en ontwikkeling, die aan Arabische zijde slechts haat en jaloezie veroorzaakt. Het nieuwe jaar 2009 zou goed kunnen beginnen als de antizionistische intellectuelen in onze samenleving dit simpele gegeven eens zouden kunnen accepteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *