892 Frank – 't Scheldt

892 Frank

Hij heeft het bureau van de voorzitter van de districtsraad van Deurne volledig heringericht: een nieuwe tafel met stoelen ter waarde van € 10 000. Verder hangen er nu de foto’s van de koning en de koningin aan de wand.
Voor zijn weelderig bureau heeft Frank van de meerderheid een bureaulamp van 1 000 € gekregen. Voor 2009 vraagt hij een kunstfoto van 1 500 €. Het VB – dat zijn de enigen in de oppositie – vroeg of hij die foto niet kan betalen uit eigen zak. Geudens heeft toch een wedde van 2 400 € netto per maand voor de job van voorzitter van de districtsraad en verder kreeg hij een uittredevergoeding tot 31/12/2008 als ex-deputé.
Verdient deze blageur deze riante wedde wel?
Tijdens de vergaderingen van de districtsraad zit hij er steeds ongeïnteresseerd bij en praat hij met zijn buurvrouwen.
In tegenstelling met René de Preter, zijn voorganger, komt hij niet veel op het districtshuis. Ook ziet men hem zelden op een plechtigheid. Volgens kwatongen zit hij van vrijdag tot zondag aan zee. De plechtigheden hebben echter meestal plaats in het weekend.
Waar houdt Geudens zich dan wel mee bezig?
Hij vond het nodig de stoelen in de trouwzaal – in 1999 aangekocht door André Gantman voor een bedrag van 30 000 € – te vervangen. De aankoop van een luchtfoto ter waarde van 8 000 €.
Waar hij absoluut voor zorgde was het verwijderen van de borstbeelden van de burgemeesters Dequeecker en Schneider van hun prominente plaats naar een plekje in de gang aan de raadszaal. Men vermoedt dat hij dit deed als wraak om de welverdiende oorvijg die de zachtzinnige Dequeecker Geudens ooit gaf.
Een van zijn bijzonderste activiteiten is uit eten gaan. Het gaan eten in de Violin en FoodJ (Kasteel Bisschoppenhof) wordt beperkt door zijn vrouwelijke collega’s in het districtscollege en door de districtssecretaris. Deze districtssecretaris ziet trouwens streng toe op de naleving van de reglementen. Zo krijgt Geudens geen kilometervergoeding omdat zijn auto niet op zijn persoonlijke naam staat maar op naam van een firma (Deurne Echo).
Hij jaagt elk districtsraadslid van de meerderheid de stuipen op het lijf om aanwezig te zijn op de districtsraden. Immers zijn meerderheid is krap: 14 op 27. Zo heeft hij al mensen uit het ziekbed laten halen om in de raad te komen stemmen. Een afwijkend stemgedrag is uit den boze. Dreigementen zijn schering en inslag en hij haalt er Antwerpse en nationale kopstukken bij.
Onderhandelen met extreem links geneert hem niet.
Had Dequeecker nu niet gelijk om deze man een oorvijg te geven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *