891 Even-naaste – 't Scheldt

891 Even-naaste

NIET TE ZATTEKES Je houdt het niet voor mogelijk: bij de rechtstreekse uitzending van het oudejaars-avondconcert vanuit het Antwerpse Sportpaleis riep zanger Clouseau de fuivende, drinkend-vierende massa toe: ‘En straks niet te zattekens naar huis’.

Niet té dus…
***
Vreugden vergaan, deugden bestaan
***VERKEERSBORDEN
Verhuizen in de stad is alles behalve een pretje. Alle straten staan volgepropt met auto’s waardoor verhuiswagens slechts met veel moeite hun duurbetaald werk kunnen verrichten. Wie verhuist dient bij de lokale politie een aanvraag voor het plaatsen van verkeersborden in te dienen.
In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten die enkel een provisie vragen, betaalt men hiervoor in Antwerpen de niet onaardige som van 50 euro. De borden worden dan meestal dagen op voorhand geplaatst zodat ze het nodige effect missen. Je ontvangt bovendien het telefoonnummer van de verkeerspolitie mocht er de dag van de verhuis fout worden geparkeerd. Wie ‘s morgens vroeg dit nummer belt krijgt te horen dat wegens te veel oproepen niet voor de middag kan opgetreden worden.
Intussen loopt de meter van de verhuiswagen…
C.J.
***
Die de handen uit de mouw steekt krijgt ringen aan de vingers.
***GEEN SUIKERFEEST MEER
Patrick Interlock, de burgemeester van Antwerpen, heeft besloten dat in ruil voor het niet meer gebruiken van de betiteling Kerstmarkt – wegens storend voor de moslims – het islamitisch Suikerfeest ook van naam zal veranderen.
Suikerfeest mag dus niet meer gebruikt worden. In de plaats van Suikerfeest zal deze mohammedaanse lekkernijdag Feest van de Vetbuiken worden genoemd.
Overigens hangt in de Antwerpse stadsschool aan de Brederodestraat nog altijd de uitnodiging voor de Lichtmarkt… allicht mogen ze het woord Kerstmarkt niet meer gebruiken en durven ze Joelfeest nog niet hanteren.
Maar wie weet…
***
Helpers kent men in tegenspoed
***BLAUW GEVECHT Bij de Antwerpse Open VLD is het een en al gejammer en geweeklaag. De ver-kiezing – nou ja verkiezing – van advocaat-strafpleiter Chris Luyckx in het hoofdbestuur van de partij heeft in Antwerpen mogelijke kandidaten de stuipen op het lijf gejaagd.
Ludo van Campenhout en zijn partijvriendinnetje Annick de Ridder beginnen zich te realiseren dat hun ongenaakbaarheid wel eens zou kunnen eindigen.
De Antwerpse liberalen hebben daarentegen met Christiaan Leysen een belangrijke troef in handen. Hij én Luc Bungeneers kunnen de liberalen in de Scheldestad terug op het liberale spoor zetten.
***
Grote werken eisen grote tijd
***
WERK VOOR LAMINE
De lieverdjes van het AEL, Arabisch Europese Liga, wilden de joodse wijk in Antwerpen binnentrekken toen zij op 31 december betoogden. Hun bedoeling was niet om gezamenlijk aan de dis te zitten maar wel om zoveel mogelijk te vernielen.
Misschien kunnen zij beroep doen op de oud-politiecommissaris Luc Lamine. Die man kan hen een riem onder het hart steken. Dat deed hij ook op het proces van oproerkraaier Abou Jahjah.
***
De beschaamde gaat altijd ledig heen
***
VRT-VULGARITEITOp 1 januari om 12 uur op Radio 1 een uitzending waar zogezegde humoristen de grootse vulgariteiten kwamen verkondigen.
Sinds kort is Claud Marinower – zoals Bart de Wever hem noemde op tv – in het bestuur van Radio 1. Velen dachten dat Claud een deftigere invloed zou hebben…
***
Waar hoeden zijn betalen geen mutsen
***VVB: OOK GEWEEKLAAGDe cijfers zijn gekend: op 1 januari zou het VVB moeten meedelen hoe het zit met de ledenwerving, de winst of verlies aan leden.
Wat wij voorspelden is gebeurd: het aantal leden (3790 op 1/1/2008) is teruggevallen op 3104. Een verlies van niet minder dan 686 leden op één jaar tijd. Mogelijk is er hier en daar een hernieuwing nog niet ingeschreven. Het verlies is beangstigend. In een vereniging met dergelijk ledenverlies nemen de verantwoordelijken ontslag of worden ze daartoe verplicht. Waarop wachten professor Eric Defoort en algemeen secretaris Peter de Roover?
Van De Roover moet men geen ontslag verwachten. Sinds die man erin geslaagd is het met veel geld beschikkende weekblad Punt om zeep te helpen kan hij zijn destructieve aandacht aan het VVB wijden.
In elk geval is de verruiming van het VVB een flop van jewelste.
Wie wat langer het bewegen in Vlaanderen gadeslaat weet dat elke verruiming tot een dramatisch gezichts- en karakterverlies leidde.
Het begon bij de Bond der Jonge en Kroostrijke Gezinnen. Na Frans van Me-chelen was het gedaan met de Vlaamse eigenheid.
Hugo Schiltz zorgde naast het vullen van zijn portefeuille dat de Vlaams-actieve VTB-VAB een gewone autorijders-club werd zonder enige cultu-rele uitstraling.
Vervolgens werd – ook weer met de hulp van Schiltz – het IJzerbedevaartcomite op zijsporen geleid. Ook daar schiet niets van over.
Zal het met het Davidsfonds en jawel het ANZ dezelfde richting uitgaan? Het door het ANZ opgerichte Nekka geeft zijn persconferentie niet zoals vroeger in de KBC-toren maar – politiek correct – in het gebouw van het… Belgische Provinciebestuur-Antwerpen.
Wordt de VVB het volgende verruimingsslachtoffer? Zou de vernietigingsworm het VB kunnen aanvreten?
***
Die niet omziet is haast te niet
***STADSPARKIs er nu echt geen enkele krant die het voortouw wil nemen in een actie voor het behoud van het Stadspark in de Scheldestad?
Arm Antwerpen.
***
Hoog vliegen, diep vallen
***ZIMBABWAANSPatrick de Wael zit nog maar pas met zijn zitvlak in de fluwelen Kamervoorzit-tersstoel en de miserie begint al.
Er komt een onderzoek naar schriftvervalsing op zijn vroeger kabinet. De data waarop de politiesecretaresses Sylvie Ricour en Anja Savonet officieel zijn benoemd, kloppen niet met de echte datum.
Wat een gesjoemel!
De Gucht met zijn vermoedelijke Beurs-voorkennis.
Reynders, Leterme en Van Deurzen met hun vermoedelijke gerechtelijke inmenging bij de Fortis-affaire.
PS-mandatarissen die met de regelmaat van een klok worden aangeklaagd voor vermoedelijke corruptie enz…
Nog even verder doen… en men zal de regering(en) van dit land gelijk stellen aan die van Mugabe in Zimbabwe.
Met voorkeur voor Mugabe.
Jacob Corneel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *