889 Boek Ensor – 't Scheldt

889 Boek Ensor

De verschillende auteurs gaan op zoek naar parallellen en verschillen in de museale collectievorming, benadrukken wisselwerkingen tussen smaak en kunst, mode en mentaliteit, tussen oude en moderne kunst. Zo reconstrueren zij de voorkeur van 17de – 18de – 19de-eeuwse verzamelaars in Vlaanderen, beklemtonen de cruciale periode van de Franse bezetting, brengen de rol van de academies en de salons in kaart, duiden gemiste kansen aan.
Duidelijk blijkt uit het boek dat de collecties van voornoemde drie musea elkaar inhoudelijk perfect aanvullen: samen immers bieden ze een uniek representatief overzicht van de beeldende kunst van de Zuidelijke Nederlanden van de 15de tot de 21ste eeuw.
Het boek ‘Ensor tot Bosch’ is naast een leerrijk leesboek ook een prachtig, rijk geïllustreerd kijkboek. Niet alleen topstukken passeren de revue, ook onbekende, verrassende kunstwerken die slechts zeer zelden worden tentoongesteld, krijgen de gepaste aandacht.Till-Holger Borchert, Dorine CardynOomen en Bruno Fornari * Ensor tot Bosch * Uitg. Davidsfonds i.s.m. Bozar Books * 192 p * ISBN 978 90 809 730 15.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *