888 Pieten – 't Scheldt

888 Pieten

Volgens Henk van der Kroon, de voorzitter van de Sinterklaas Centrale te Amsterdam, moeten er tegenwoordig zorgvuldige veiligheidsmaatregelen worden genomen bij ieder Sinterklaasbezoek. Eerst wordt de politie op de hoogte gesteld. Tijd en adres worden opgegeven en zo mogelijk houdt dan een agent een oogje in het zeil. De auto met de goedheilig man rijdt langzaam voor, terwijl de chauffeur behoedzaam de straat overziet. Dan belt hij aan en pas als de deur geopend wordt, komt de Sint als een speer uit de auto en schiet naar binnen.
Zijn er desondanks toch nog Marokkaanse raddraaiers (of politiek correcter: ‘nog niet volledig geïntegreerde nieuwe Nederlanders met Noord-Afrikaanse etnische wortels’), dan krijgen die geheel onverwacht in onvervalst Arabisch te horen dat ze moeten opdonderden. Dat schijnt voorlopig te helpen. Maar thans maakt ook de overheid zich eindelijk grote zorgen of het nog eens wat wordt met die al tientallen jaren bejubelde multiculturele samenleving.
Want het ene na het andere integratieplan is tot nu toe mislukt.Arm en zieligDe oorzaak daarvan is vrijwel iedereen bekend. Door vooral links gerichte politici werd jarenlang een onbeperkte immigratie van niet-Westerse allochtonen bepleit, omdat deze als arm en zielig werden bestempeld en dus recht hadden op de koestering van onze roze knuffeldemocratie. Er werd geen enkele eis gesteld. Iedereen was welkom. Ook bevolkingsgroepen die, zoals de bewoners van het Rifgebergte, in hun eigen land met de nek werden aangezien. Enige kennis van de Nederlandse taal was niet nodig. Sterker nog, er werden zelfs overheidssubsidies gegeven voor lessen in het handhaven van de moedertaal van de immigranten.
De grootste problemen echter begonnen bij de tweede generatie. Die leerde onze taal op school en op straat. Ze kregen hun eigen sociale contacten, maar de ouders stonden daar buiten. Die spraken onze taal niet. Daarbij kwam dan nog de typische machocultuur van vooral de Marokkaanse jongens, die reeds op hun tiende jaar ‘respect’ opeisten waardoor het voor hun moeder zeer moeilijk werd ze nog enigszins op te voeden.
Vandaar het hoge percentage voortijdige schoolverlaters, criminelen en mislukkelingen bij die zogeheten ‘mediterrane hangjongeren’.
Marokkaanse meisjes vormen een heel ander verhaal. Die doen het stukken beter dan hun broertjes, omdat ze veel strenger worden opgevoed. We vinden ze thans overal terug als succesvolle onderwijzeres, verpleegkundige, studente, advocate, dokter, secretaresse enz. Meestal in alle bescheidenheid de beschaafdheid zelve, waar menig Nederlander zich aan kan spiegelen. Ze spreken feilloos Nederlands. Dit alles leidt soms tot problemen in hun eigen familiekring.
Het drama is echter dat een groot deel van de Noord-Afrikaanse Nederlanders het maatschappelijk gezien goed doet, maar wél voortdurend wordt afgerekend op het wangedrag van de hangjongeren met dezelfde etnische achtergrond.SoftiesAlle goed geïntegreerde Marokkanen zeggen hetzelfde. Namelijk dat onze overheid, onze politie en onze justitie een lachwekkend soort softies zijn die geen enkele indruk maken op losgeslagen Noord-Afrikaanse jongeren. En ze vertellen erbij hoe in hun eigen vaderland tegen zulk soort ordeverstoorders wordt opgetreden. Bijvoorbeeld vele jaren barre gevangenisstraf voor het met stenen gooien naar de politie.
Hoe absurd het Nederlandse overheidsbeleid is, blijkt onder meer uit het bericht dat de beruchte radicale AsSoennahmoskee in Den Haag, geleid door de fundamentalistische imam sjeik Jneid Fawaz, belastingvoordeel krijgt.
Onze warrige overheid heeft de moskee, waar onder meer wijlen Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali werden verketterd, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo behoeft die moskee, waar integratie door de imam wordt verboden, geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen of donaties.
Gezien de goede ervaringen met Marokkaanse Zwarte Pieten zou het aanbeveling verdienen dat systeem ook in de rest van het jaar grootschalig in te voeren. Bijvoorbeeld door een flink aantal Marokkaanse jongeren tot politieagent of militair op te leiden. Het is wellicht de beste methode om te integreren in onze maatschappij. En bovendien leren ze een vak en dat is een goede manier om hun kennelijk kwetsbare respect en prestige een reële en blijvende basis te geven. Als dat tot een succes zou leiden, dan heeft wellicht de goede Sint, wiens sterfdag (in het jaar 340) vandaag (6 december) wordt herdacht, alweer een wonder verricht. Want de vorige wonderen, zoals het tot leven wekken van vermoorde jongens en het van de prostitutie redden van een drietal meisjes, hebben toch wel heel lang geleden plaatsgevonden.VertalenBovendien staat de heilige Nicolaas met zijn Zwarte Pietermanknecht boven iedere verdenking van intolerantie, westerse arrogantie of racisme. Want beiden zijn uiteindelijk ook allochtoon. De Sint uit Turkije en Piet (als Moor) uit Spanje. Samen vormen ze het meest briljante bewijs hoe goed er in ons land geïntegreerd kan worden. Want ons sinterklaasfeest, met alles wat erbij hoort, is uniek in de wereld en heeft alle aanvallen in het recente verleden van gestoorde sociologen, pedagogen, andragogen, psychologen, theologen, antiracisten en softe politici glansrijk overleefd. Het wordt misschien tijd om ‘Zie ginds komt de stoomboot (uit Tanger weer aan…)’ in het Arabisch te vertalen.Wij danken Prof. dr. Bob Smalhout en De Telegraaf voor de toelating tot overname van deze column verschenen op 6 december 2008 in De Telegraaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *