ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 888 Haar – 't Scheldt

888 Haar

De verontwaardiging bij vele ouders was groot. Temeer omdat het de bedoeling is het dossier te digitaliseren, zodat gezondheidsinstanties overal en razendsnel alle gegevens van alle kinderen en jongeren kunnen inzien. Dit initiatief van de minister van Jeugd en Gezin, A. Rouvoet (CU), werd bekend kort na de brief van de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn, Sport)  A. Klink (CDA), die ook een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wil invoeren, maar dan voor volwassenen. Hoewel beide projecten al langere tijd worden voorbereid, wist het grootste deel van de Nederlandse bevolking nog van niets. Dat is veelal gebruikelijk bij onze overheid, want dat voorkomt voor de bewindslieden een heleboel onaangename discussies.Venijn
Kortom, ook kinderen ontkomen dus niet aan de nieuwste terreur van grootschalige digitale controle door de staat. Het is het droombeeld van iedere politieke machthebber om alles tot in detail onder controle te hebben. Dat geschiedt altijd met het argument dat het allemaal voor ons eigen welzijn is, ook al begrijpen wij er zelf niets van. Het probleem is niet dat dokters en andere zorgverleners medische en persoonlijke gegevens van ons registreren. Dat gebeurt al zolang de geneeskunde bestaat. Maar het venijn zit in de elektronische staart.
De digitalisering is namelijk een groot gevaar voor ons privéleven. Weliswaar bezweren de ministers Ab Klink en André Rouvoet dat geheimhouding absoluut is verzekerd, maar de kranten lezende burger weet wel beter. Regelmatig lekken financiële, justitiële, militaire of staatsgeheimen uit door een defect in het elektronische systeem. Vaak ook door banale slordigheid bijvoorbeeld door het laten slingeren of verliezen van een usb-stick vol met vitale gegevens. Ook weten we dat geroutineerde hackers kunnen doordringen tot in de sterkst beveiligde computersystemen.
De kritische vraag van het VVD-Kamerlid mevr. InekeDezentjéHammingBluemink tijdens het debat deze week van de vaste algemene Kamercommissie voor Jeugd en Gezin, was dan ook begrijpelijk. Ze vroeg wat André Rouvoet jr. (de zoon van de minister) ervan zou vinden als het EKD zou vermelden dat zijn schaamhaar donker en krullend is.
De commissievoorzitter, PvdA’erPierreHeijnen, werd heel boos, Rouvoet was geërgerd en mevrouw Dezentjé werd door vele Kamerleden aangevallen. Alleen de VVD en D66 stonden achter haar.Provocerend
Natuurlijk was het een provocerende vraag die ze gesteld had. Maar ze gruwde van de gedachte dat anderen straks dit soort privédetails van ouders en kinderen onder ogen kunnen krijgen. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Want die meer dan duizend vragen lange lijst van de zogenaamde DatasetJeugdgezondheidszorg bevat een overdaad aan gegevens die soms bizar aandoen. Ze zijn typisch het product van een tot in het absurde doorgevoerde ambtenaren- en managerscultuur. Alleen al de toelichting is vrijwel onleesbaar. Zoals bijvoorbeeld: ‘Bij de ontwikkeling van de Basis Dataset J.G.Z. (Jeugdgezondheidszorg) is uitgegaan van de Minimale Dataset J.G.Z. met als basis Eenheid van Taal en het Integraal Dossier. De Minimale Dataset J.G.Z. is geïntegreerd met de ontwikkelde gegevensset van Beleids- en Bedrijfsvoeringinformatie J.G.Z. Met als basis de Monitor J.G.Z. en de prestatie-indicatoren J.G.Z., Entadministratie, G.B.A. (Gemeentelijk Basis Administratie Persoonsgegevens) en verloskundigen…’
Geen hond die dat begrijpt. Maar dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. Wij kennen nu langzamerhand de technieken van alle politici, bestuurders en managers, die, zich verschuilend achter een rookgordijn van zelf uitgevonden geheimtaal, achter hun bureaus de gewone burger manipuleren. Wie die brabbeltaal niet beheerst, is in hun ogen slechts een pion op hun schaakbord, een onbenul, slechts geschikt als stemvee of belastingbetaler. Pas als u begrijpt dat ‘HL7 een Referentie Informatie Model (R.I.M.) heeft opgesteld op hoog generiek niveau’, mag u meedoen met de geheime sekte op het Binnenhof.
Maar dan nog weten we niet wat we met al die meer dan duizend gegevens aan moeten. Bijvoorbeeld de vraag (nr. 75) naar het geslacht van broer of zus. Er zijn vier mogelijkheden namelijk: ‘onbekend, mannelijk, vrouwelijk of niet gespecificeerd’.
En wat die schaamharen betreft: die zijn alle gecodeerd. Zo hebben ‘lange, ongekrulde haren rond de basis van de penis’ code 1-P2. Zijn ze ‘donker, gekruld met spreiding tot op de dijen’, dan is de code 4-P5. Code 10-P5 heeft betrekking op meisjes bij wie de schaamstreek met een warrige krullenbol is bedekt.
Ook is het verstandig een mondjevol klassiek Latijn te kennen, want de begrippen vader, moeder, zus en broer worden vertaald als: Pater, Mater, Soror en Frater. Een oom van vaders zijde is dus de frater van pater enz.Goudmijn
Het geplande EKD is evenals als het EPD voor volwassenen een goudmijn voor de computer- en itc-industrie, een fantastisch werkverschaffingsproject voor duizenden ambtenaren en managers alsmede een schitterend project voor politici die medisch gezien van toeten noch blazen weten, maar feilloos aanvoelen met welke pseudowetenschappelijke lariekoek ze politiek kunnen scoren.
Terwijl in Nederland jaarlijks duizenden jongeren worden verwaarloosd, honderden onschuldige kinderen worden mishandeld en omstreeks vijftig door ontaarde ouders worden vermoord, kunnen we straks met een beweging van de computermuis vaststellen of de schaamstreek van die stakkers volgens code 2-P3 of 7-P2 bedekt was. Het is te gênant voor woorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *