887 Hesse – 't Scheldt

887 Hesse

HermannHesse (1877-1962) was een auteur die zich blijvend met de figuur van

frans de Poverello heeft verbonden geweten en over hem is blijven schrijven, zijn leven lang. Voor de auteur was Franciscuseen dromer en dichter vol eerbied voor de schoonheid van de schepping, een troubadour en een mysticus, die in harmonie met zichzelf, de wereld en God leefde, met wie hij zich gemakkelijk kon identificeren, maar ook een ideaal, dat hij wilde nastreven’ (essay van FritzWagner, p 111-112). Voor Hesse is hij ‘het type van de hartstochtelijke vagebond‘ (p 126). Naast een monografie uit 1904 zijn hier nog een aantal artikelen van zijn hand gebundeld en vertaald door AlfredKranz.Een heel ander personage is natuurlijk RenéDescartes (1596-1650), vooral bekend voor desczijn Discours de la Méthode en als zodanig de grondlegger van een rationalistische school die zijn naam draagt. Van hem zou men nu net geen werk verwachten over gevoelens. Les passions de l’âme was zijn laatste werk (1649) en hij zet er als de rationalist die hij is het mes in de complexe materie van de menselijke gevoelens, met name liefde en haat, vreugde en verdriet, moed, lafheid en trots. Ook brengt hij een klassering aan van de verschillende hartstochten om uiteindelijk te komen tot een ethiek die ervan uitgaat dat passies tot onze natuur behoren en niet te allen tijde als slecht dienen te worden beschouwd, mits men er maar het juiste gebruik van weet te maken.
Ook in zijn correspondentie heeft de filosoof vaak zijn aandacht gericht op gevoelens,warm met name op de liefde. Zo is De passies van de ziel gegroeid uit zijn briefwisseling met ElisabethvandePalts, de mooie en verstandige dochter van de berooide FrederikvanBohemen die met zijn hele gezin zijn toevlucht had moeten zoeken in het toen erg gastvrije Den Haag. Maar er is nog een andere brief over hetzelfde onderwerp, die weliswaar geadresseerd was aan de Franse ambassadeur te Stockholm PierreChanut, maar overduidelijk bedoeld was voor niemand minder dan Koningin ChristinavanZweden. Op die brief ontving Descartes nooit enig antwoord, al bleef hij wel in de beste verstandhouding met de jonge vorstin. Zes hedendaagse vrouwen hebben wel elk hun antwoord geformuleerd op dit al bij al vrij filosofisch geschrift. Het werd een interessante confrontatie tussen het denken van een zeventiende eeuwse wijsgeer en de reflecties van weldenkende dames van vandaag.
Driemaal hartstocht dus, en driemaal verschillend: de middeleeuwse Poverello, de moderne denker en de hedendaagse vrouw. Interessant om in elkaars verlengde gelezen te worden.H. Hesse * Franciscus van Assisi * Uitg. Aspekt * 154 p * ISBN 90 591 1127 3.R. Descartes * De passies van de ziel * HistorischeUitgeverij * 232 p * 27,50 euro * ISBN 978 90 6554 433 9.R. Descartes & Th. Verbeek * Een warmte om het hart * Historische Uitgeverij * 95 p * 12,95 euro * ISBN 978 90 6554 030 0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *