885 even naaste – 't Scheldt

885 even naaste

SLANGEN
Vroeger, in de tijd toen de dieren nog spraken, was er eens een slang die er van genoot om andere dieren van advies te voorzien. Steeds hield het beest zich verscholen tussen de takken van het bronsgroen eikenhout. Van op een veilige plek siste zij haar advies, waarna de slang de vetste brokken opslokte ter delging van zijn honger.
Raar maar waar, iedere keer als er ergens een nieuwe vette brok ontstond, kwam de slang uit het struikgewas gekropen met zijn blijde boodschap. Zij wist immers als geen ander hoe die grote hoop aangewend kon worden om alle dieren van de jungle aan te sporen nieuwe grote hopen terstond te melden. Telkens zag je hetzelfde patroon. Een deeltje van de grote hoop werd gebruikt om boodschappers in te huren. En als die op weg waren om de dieren van de jungle te bevragen slokte de slang de rest op. Zelfs een slang moet op tijd en stond wat te eten krijgen. Wanneer de boodschappers terug kwamen met een melding van een nieuwe vette brok, trok de slang weer verder. Na natuurlijk eerst de boodschapper genuttigd te hebben.
Op een dag begon de leeuw, je weet wel het beest dat door geboorterecht tot de voornaamste der dieren gerekend wordt, vragen te stellen. Wie had aan de slang gevraagd om zich steeds weer de vetste brokken toe te eigenen en alleen maar wat gesis in ruil te geven? Was daar eigenlijk een charter voor opgemaakt?
De slang kronkelde in alle richtingen. En beschuldigde uiteindelijk de leeuw ervan zijn eigen familie voorgetrokken te hebben bij de eerste vette hoop. Dat ontnam de leeuw, aldus de slang, alle recht om haar aan te spreken op haar daden. Of zij toen ook dat bewuste familielid van de leeuw opgeslokt had, kon de slang zich niet meer herinneren.
Daar trok de leeuw zich echter niets van aan. Hij zette zijn tanden in de slang met het vaste voornemen deze keer de rollen om te keren. Hij zou de slang opeten met huid en haar. Helaas voor de leeuw. Een slang heeft geen haar. Bovendien heeft die nog een andere typische eigenschap. Hopelijk laat de leeuw zich niet vangen aan de truc van het vervellen!
Want de slang, die is weg…
Simon van Beuken
***
In het land van de blinden is de éénoog koning
***
ANTWAARP AWARDS
Zij willen het dialect, een dialect van het Nederlands, in ere houden. Zeggen zij. Maar misschien kunnen zij in het vervolg beroep doen op mensen die wat meer eerbied hebben voor het Nederlands en die geen titel kiezen die met Nederlands niets te maken heeft.
Arm Antwerpen.
***
Een zuivere mond heeft zuivere grond
***
GROEP C
Het kritische mediamaandblad AN stelt pertinente vragen. ‘Groep C: met de C van Competent of Corrupt?
Vorig weekend kwam een (voorlopig?) einde aan de praktijken van de Limburgse Raspoetin en poenschepper Noël Slangen… Een exclusief verhaal over hoogmoed en val…’
Lees verder op:
www.achterhetnieuws.be
***
Van verre liegt men veel
***
OOK EEN VRAAG
Dat de dorpspolitieker De Gucht of de beroepsleugenaar Verhofstadt geen problemen hadden met de activiteiten van Noël Slangen, integendeel dat creatuur rijkelijk financieel steunden, wekt geen verwondering. Maar dat ook VLD-ers die beschouwd werden als integer de aanwezigheid duldden van Slangen is meer dan ‘fragwürdig’. Het geeft de indruk dat integriteit waardeloos is bij de liberalen. Nietwaar mijnheer Van Mechelen?
***
Met wie men verkeert wordt men geëerd
***
GEEN ONTSLAG
Karel de Gucht deelde mee dat hij, in navolging van Patrick Dewael, zijn functies niet neerlegt.
Waar haalt men het uit dat politici integer zouden moeten zijn?’, is zijn motto.
***
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel
***
SLECHTE SMAAK
Het Vlaams Parlement hield eraan een feestje in te richten. Voor alle Vlamingen. De naam van dat feestje was: ‘Festival van de Politiek’ met als motto: ‘Smaak in de Politiek’ omdat men dat evenement koppelde aan de ‘Week van de Smaak’ die tegelijkertijd plaats vond.
Er kwamen bijna 5 000 bezoekers. Onverwacht moest men in het parlement een urgentieplan organiseren om talloze zieken op te vangen. Bij het zien van Mie Vogels keerde bij vele bezoekers de maag om. Zij moesten wegens oogstoornissen in het hospitaal worden verzorgd.
Daar zat Bert Anciaux maar dat werkte averechts. Het stimuleerde braakneigingen.
Als redder in nood trommelde men Steve Stevaert op. Hij kwam te laat: enkelen waren al overleden.
Kris Peeters liet de vlaggen halfstok hangen en hij was zeer verontwaardigd omdat Marino Keulen beweerde dat alles de schuld was van ‘drie Brusselse burgemeesters’.
Jacob Corneel
***
ONVERDACHTE BRON
Breytenbach kasty S-A as land van wanhoop in ope brief aan Mandela’, luidt de titel van journalist Charles Smith in Rapport, ‘n toonaangevende Zuid-Afrikaanse krant. ‘Die Afrikaanse digter en skrywer Breyten Breytenbach val oudpres. Nelson Mandela kwaai aan in ‘n Amerikaanse tydskrif oor die geweld, magsvergrype en korrupsie wat Suid-Afrika verwoes’.
Een vernietigend oordeel over het ‘zwarte paradijs’. En dan uitgerekend van één der felste tegenstanders en bestrijders van de apartheid. Een literator van formaat.
Maar zijn stem wordt in linkse literaire kringen niet gehoord.
***
Praatjes vullen geen gaatjes
***
STINKSTAD ANTWERPEN
Weer was er in Antwerpen een staking van de reinigheidsdienst.
De stad mag niet proper zijn volgens het beleid van stinkstadburgemeester Patrick Interlock en stinkstadschepen Guy Lauwers (beiden SP.a).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *