884 Monitor – 't Scheldt

884 Monitor

In 2007 realiseerde de Antwerpse economie een omzet van méér dan 141 miljoen euro of 22,3 % van heel Vlaanderen.
In 2006 telde Antwerpen nog 246 376 arbeidsplaatsen. Hoeveel daarvan sindsdien verloren gingen vertelde Voorhamme niet. De gevolgen van de crisis zijn voor Antwerpen niet voorspelbaar want de reële economie komt tot stilstand. Banken zijn niet meer geneigd om onderling aan mekaar geld te lenen en helemaal niet aan risicovolle bedrijven. De uitvoer gaat achteruit en bedrijven dreigen genationaliseerd te worden. De waarborgen voor de banken moeten komen van de overheid. Groeibedrijven moeten geholpen worden.
Schepen Voorhamme denkt daarbij aan de productie van groene stroomlevering voor de economie. Een goed voorbeeld van economische vernieuwing is Ierland.
Men mag zich niet laten beïnvloeden door de ruïnes van de economische recessie. Economische missies moeten verder uitgebreid worden dan voor de haven alléén. Daartoe is een omvangrijke tekst in druk. Deze zal verspreid worden aan ambassades, consulaten e.d.m.
Robert Voorhamme bekent zich tenslotte als een groot voorstander van het geldverslindende Masterplan. Hij heeft blijkbaar niet geleerd van de Fortis-ramp. Fortis kocht immers de ABN-Amrobank met geld dat er niet was. Voorhamme vindt dat de Vlaamse regering die 0 % schulden heeft het nodige geld voor dat megalomaans Masterplan moet lenen om het aan Antwerpen te schenken…
Een andere opmerkelijke uitspraak van de schepen was: ‘De 20ste eeuw was die van een liberaal gestuurde economie die gefaald heeft. De 21ste eeuw moet er een zijn van een zo gezond, door de overheid geleid communisme’.
Was dat in Rusland dan anders?
Noteer dat Robert Voorhamme SP.a-schepen van Middenstand is…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *