884 Mas – 't Scheldt

884 Mas

… zullen graafmachines over kilometerslengte wonden maken: opnieuw wordt de raaklijn tussen land en water herschapen volgens vermeende nieuwe behoeften.
Bij de vorige ingreep in 1880 werd het middeleeuws centrum gewoon met de grond gelijkgemaakt. Toen sneuvelde ook de Romaanse Sint-Walburgiskerk. Het scheelde slechts één stem in de gemeenteraad of het Steen was ook verdwenen.
Tijdens een persconferentie sprak schepen Ludo van Campenhout (Open VLD) over het “Masterplan”: een project waarin ook het MAS (Museum aan de Schelde) en de Scheldekaaien opgenomen zijn. Hij leidde de heer Clinckers in, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaalnv.
Het project Scheldekaaien bevindt zich nog in studiefase. De 100 jaar oude kaaien zijn aan herstelling toe. De voortdurende problemen met het water en de getijden vragen om doortastende maatregelen. Het water moet overstromingen kunnen tegenhouden. De waterkering zal daarom definitief geregeld worden.
Op vraag naar de kostprijs van dat prestigieus Masterplan schatte de ingenieur ‘tussen de 100 en 200 miljoen euro’.
Is die kostprijs haalbaar voor de stad?’, vroeg een journalist. VanCampenhout meende dat het op termijn wel haalbaar zou moeten zijn…
Het is hoopvol dat in het rijke Antwerpen 100 miljoen euro meer of minder niet zo belangrijk is… De ervaring heeft ons trouwens geleerd dat bij een oorspronkelijke raming er nadien nog minstens 50 % bijkomende kosten moeten gerekend worden.
Misschien blijft er dan nog één miljoentje over om de rampzalige bestrating rond de kathedraal door ervaren vaklui te laten herstellen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *