883 Even-naaste – 't Scheldt

883 Even-naaste

JEAN-MARIE DEDECKERIn Humo zegt Jean-Marie Dedecker: ‘Als ik wil, kan ik morgen vijf parlementsleden van het Vlaams Belang overnemen. En één van de SP.a. Tiens, vijf van het VB? Dat is bescheiden geschat. Zijn er niet meer verkozenen die het willen aftrappen?
Misschien kan Dedecker beter bekend maken wie wil blijven. Van Hecke met Morel, daar twijfelt niemand aan, maar wie wil er nog met Morel in één adem genoemd worden?
De naam van Van Gaever ligt op eenieders lippen. Die zou dan bij zijn broer in de LDD stappen. Daar kan hij luid van zijn oren maken, als hij de stem van Jean-Marie Dedecker maar niet overtreft.
***
Schurftige schapen bleten meest
***
KATHOLIEKE BISSCHOP?Het bisdom Antwerpen heeft terug een bisschop. 28 jaar hebben de gelovigen een ‘herder’ gehad die geen beslissingen nam en alles zijn beloop (leegloop) liet begaan. Kardinaal Danneels heeft in Rome, vooral tijdens de laatste bisschoppensynode, met succes gelobbyd voor zijn kandidaat JohanBonny.
Noch de kandidaat van de Egidiusgemeenschap – E.H. Hoet – noch de kandidaat van de Antwerpse gelovigen – E.H. De Maere – hadden een kans. Een glunderende GodfriedDanneels, fier dat hij geslaagd was de kandidaturen van Hoet en De Maere in Rome onderuit te halen, vertelde in het VRT-radionieuws dat Bonny de beste keuze was.
Naast de lege kerken in Vlaanderen is de benoeming van E.H. Bonny een andere palm op de hoed van Danneels.
Om te vermijden dat mgr. Leonard de aartsbisschopsstoel in Mechelen zou bezetten, heeft Danneels in Rome nadrukkelijk gevraagd (of… gesmeekt?) om nog een tijdje kardinaal te mogen blijven. Zo verhindert hij een benoeming van mgr. Leonard.
JohanBonny, boezemvriend van GodfriedDanneels, zal ‘het werk van zijn voorganger verder zetten’ verklaarde hij. Tiens, da’s nieuw: werkte die?
Het bisdom Antwerpen blijft dus zonder bisschop…
***
Het is aan het wambuis niet te zien wie een brandmerk draagt
***
GROOTSTE MOORDENAAR
De grootste moordenaar aller tijden zou volgens Luc van der Kelen in Het Laatste Nieuws Adolf Hitler zijn. Dat wordt betwist: die ‘kroon’ past beter op het hoofd van Stalin of van Mao.
Men zou echt onrecht doen aan die twee communistische mensenverdelgers.
***
Aan de vruchten kent men de boom
***
IETS VERGETEN?In het radioprogramma ‘De Bromberen’ van VRT leverden zondag 26 oktober de panelleden forse kritiek op het toneel. Het hedendaags toneel wordt gespeeld in zalen die daarvoor niet geschikt zijn, de uitvoerders moeten zo nodig uit de kleren, enz.
Eén ding vergaten de critici: de koe bij de horens te pakken. Want de verantwoordelijke minister BertAnciaux, de intendanten en hun programmators bleven buiten schot. Want dat zijn de linkse vriendjes.
Wie wél kritiek kreeg was wijlen FransvanMechelen. Die was toevallig Vlaamsgezind en katholiek. Het was de enige minister die zorgde dat er in Vlaanderen culturele centra werden gebouwd. Geen woord kritiek over de wijze waarop BertAnciaux de subsidiekraan hanteert.
***
Als de bij geen rozen vindt moet zij op doornen zitten
***
PLAT PRÉFÉRÉ IDe treffendste commentaar op het onfrisse en onzalige idee om Le Plat Préféré van AdolfHitler uit te zenden komt van KoenMeulenaere in Knack (29/10): ‘Wie bedenkt dat? Waarom niet het lievelingsgerecht van Marc Dutroux in een kelder in Marcinelle?’
Juist. Men vraagt zich af of er uit de VRT-breinen (?) nog wel eens iets serieus komt?
***
De blinde schiet soms wel een kraai
***
NOG SCHERPER

Ook een schot in de roos was de commentaar een week voordien in Knack over PolGoossens: ‘de enige Belgische journalist die zich tijdens zijn carrière door álle politieke partijen heeft laten betalen…’
***
Men kan een varken geen reinheid leren
***
ONDANKBAARDe taal is niet zo belangrijk’, verklaarde de allochtone auteur RachidaLamrabet bij de uitreiking van de prijs voor het schrijven van een boek in de Nederlandse taal!
Tegen deze onbeschoftheid is geen kruid gewassen. Ook vond niemand het nodig deze madam op haar plaats te zetten. En het geld verbonden aan die prijs gaf zij niet terug.
***
Alles komt om zijn geld
***
PLAT PRÉFÉRÉ IIJeroen Meus, televisiekok, verontschuldigde zich voor het programmeren van de geliefkoosde plat van Hitler.
De Duitse kanselier was een bekend vegetariër, dus kon zijn ‘plat préféré’ ze-ker geen forel zijn. Maar waarom koos de VRT geen kok die zijn vak kent?
***
Beter stomme honden dan razende
***
NOTRE PLAT PRÉFÉRÉ

Hoe idioot en laag bij de grond de acties van Gaia tegen het eten van ‘foie gras’ ook zijn, het zal onze lust naar deze lekkernij niet doen verminderen.
Wij eten het graag en zullen niet nalaten het te bestellen in een goed restaurant.
Twee koks die weten hoe foie gras te serverenj: Johan Segers van restaurant ‘t Fornuis in Antwerpen en Guy van Cauteren van het in Berlare gevestigde restaurant ‘t Laurierblad.
Johan Segers is momenteel in het ziekenhuis herstellend van een zware val: hij viel bij werkzaamheden thuis vier meter naar beneden en kwam op zijn rug terecht. Maandag 27/10 onderging hij een heelkundige ingreep. Wij wensen deze Antwerpse topkok niet alleen een spoedig maar ook een volledig herstel toe.
***
Wat de hond past, dat past de ezel niet
***
MISBRUIKPatrick Janssens, burgemeester van Antwerpen, gebruikte de opening van de Boekenbeurs om reclame te maken voor een boek waar zijn naam op staat als auteur. Niet alleen een leugen maar ook misbruik van vertrouwen.
***
De stoutste wezels zuipen de eieren uit
***
LECTUURVERBOD

Uitgeverij Egmont mag geen stand hebben op de Boekenbeurs en bijgevolg kunnen haar boeken niet tentoongesteld worden op de grote kermis die het jaarlijks evenement geworden is.
Op de openingsavond spraken wij met enkele mensen van het Antwerpse OCMW. ‘Wij hebben verbod gekregen om ‘t Scheldt te lezen’, deelde een personeelslid ons mee.
Een betere reclame kan rode heks-schepen Monica de Coninck ons niet bezorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *