882 Diamant – 't Scheldt

882 Diamant

Wij berichtten reeds vier jaar terug over een inbeslagname van Zuid-Amerikaanse smaragden bij een Antwerpse diamantair. Goederen werden in beslag genomen, rekeningen bij banken geblokkeerd. Maar nog altijd kan de firma niet verder werken. Daar enkele heren absoluut Brazilië wilden bezoeken, werd een rogatoire commissie opgericht die in Zuid-Amerika ging onderzoeken waar de edelstenen vandaan kwamen. Maar nu, meer dan vier jaar later, zijn de in beslaggenomen smaragden nog steeds niet terug in het bezit van de eigenaars. Er wordt nog steeds gezocht naar de herkomst van de smaragden… De firma wanhoopt want op die manier zaken doen is meer dan moeilijk. Neen, onmogelijk.
AvG: ‘Heeft ‘de diamant’ in Antwerpen dan geen politiekers die het opnemen voor hen, die tussenbeide komen of in de bres springen? Marinower bv, of de burgemeester?’
. fuz
X schaterlacht. ‘Vroeger was er Huysmans en Craeybeckx. Dàt waren burgemeesters. Die deden iets voor de diamant. pat
Nu hebben we de slechtste burgemeester die Antwerpen ooit heeft gehad.
Het enige wat die man interesseert in de diamant is bij een congres in zijn onderlijfje komen eten.
Het is een echte schande. Er zijn ook geen politiekers meer die voor de diamant iets willen doen. Door de recente inbeslagname hebben bijna alle sponsors afgehaakt voor het Wereldcongres. Het is een ware heksenjacht. Men gaat voort op vermoedens. Men heeft bij de tweede grootste invoerder elle diamanten in beslag genomen. Zo gaat dat in Antwerpen. Eerst neemt men alles in beslag. Dan pas gaat men controleren. In de periode 40-45 maakte men dat ook mee: alles in beslag nemen en later beschuldigen. Het is hetzelfde systeem’.
AvG: ‘Kan men schadevergoeding vragen?’
X:Wel, als een jong advocaatje, pas aan de balie, deze zaak in handen neemt is er misschien kans tegen dat die op pensioen gaat dat er sprake kan zijn van een oplossing. Het is een hopeloos gevecht. Vroeger bij Van Camp (nvdr: procureur-generaal) ging alles op een beschaafde, geciviliseerde manier. Nu gaat dat met onnodig machtsvertoon’…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *