DE KINDEREN VAN DE WEDUWE – 't Scheldt

DE KINDEREN VAN DE WEDUWE

Hoofdstuk I behandelt de oorsprong. Een symbolische legende verhaalt dat drie onwaardige Gezellen Meester Hiram vermoordden: de Onwetendheid, de Leugen en de Heerszucht. Sinds zijn dood worden de vrijmetselaars ‘De Kinderen van de Weduwe genoemd.
Over de werkelijke oorsprong bestaan verschillende meningen. De kathe-draalbouwers zouden aan de basis liggen. Sinds de 14de eeuw werden op vele plaatsen in Europa kathedralen gebouwd. De metsers vormden onder mekaar een (verboden) organisatie. Alléén de patroons bezaten nl. het voor-recht om zich in gilden te verenigen. De metsers en gezellen betaalden vrijwillig een klein deel van hun loon om bij ongeval of dood de weduwen en wezen te ondersteunen. Door geheime inscripties in de zandsteen maakten zij zich tot over de grenzen bekend.
De moderne vrijmetselarij verwijst naar het constitutieboek van Anderson (1723). Zij zou teruggaan naar de Duitse Bauhütte die vanaf 1459 in Regensburg een eerste beroepsvereniging had gesticht met leidende Bouwloges in Straatsburg, Keulen, Zurich en Wenen.
De vrijmetselarij is een vereniging waarbij elk nieuw lid zich moet   onderwerpen aan een inwijdingsritueel dat hij geblinddoekt ondergaat. Mettertijd zijn er gradenverhogingen mogelijk. De indeling van die graden gebeurt in elke obediëntie op verschillende wijze.
In tegenstelling met wat nog steeds door velen aangenomen wordt is de vrijmetselarij niet bij definitie anti-religieus. De eerste stichters van de moderne vrijmetselarij (Londen 1717) waren trouwens protestantse dominees. Wel bestaat er een obediëntie die volstrekt vrijzinnig en atheïstisch is, nl. Het Groot Oosten. Het is een obediëntie met vele vertakkingen, maar ze worden niet erkend door de Reguliere Loges van de Schotse Ritus.
De auteurs van het boek hebben ernaar gestreefd om op beknopte wijze enorm veel info te brengen. Zonder het geheime te schaden. Bij hun inwijding leggen de broeders een eed van geheimhouding af. In België is de Orde een ‘geheime’ genootschap. Geen lid mag bv. aan de buitenwereld het lidmaatschap van een medebroeder bekend maken. Dat gebeurt om zijn persoonlijke belangen niet te schaden. Nochtans krijgen we een lijst van een 100-tal overleden Belgische vrijmetselaars. Daaronder vele kunstenaars en politici (p 161-170).
Belangrijk zijn de Inlichtingen en Principe-verklaringen van de vier voornaam-ste obediënties. Met de adressen van de Nationale Bibliografische gegevens, een verklarende woordenlijst en een lijst van trefwoorden en illustraties.Andries Vandenabeele * De Kinderen van de Weduwe * Uitg. Roularta * 262 p * € 19,90 * ISBN 978 90 8679 171 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *