881 Europa – 't Scheldt

881 Europa

Het is al heel lang dat al wie met een enigszins kritische blik naar de EU keek, niet anders kon dan concluderen dat Europa een economische reus was, maar een politieke en militaire dwerg. Het aanstellen van Solana moest aan dit euvel verhelpen. Daar is echter tot op vandaag weinig van in huis gekomen.
Recent nog heeft Europa zonder slag of stoot de kaart van de VS getrokken in het conflict tussen Rusland en Georgië. Ofschoon de Unie er alle belang bij heeft Rusland te vriend te houden, volgt ze gedwee de Trans-Atlantische strategie om Moskou zo veel mogelijk in de hoek te drukken en zelfs te provoceren.
Het zijn natuurlijk de nieuwe lidstaten uit oostelijk Europa die op deze lijn het meest aandringen, maar de oude kern van de EU zou in deze echt wel slimmer moeten zijn. Niet in het minst omdat een niet onbelangrijk deel van onze energiebevoorrading van ginds komt. Maar dat was allemaal nog kinderspel, om zo te zeggen, in vergelijking met het trieste schouwspel dat de Europese leiders hebben opgevoerd n.a.v. de ernstigste financiële crisis sinds de Grote Depressie van 1929.
JeanLuc Dehaene, in wie de leiding van dit land ook nu de ervaren gids de haemeent te hebben ontdekt, moge dan al uitgeroepen hebben waar we dezer dagen zouden hebben gestaan zonder onze gemeenschappelijke munt, de realiteit leert ons duidelijk wat anders. Vooreerst zijn de landen van de eurozone er in het geheel niet beter of slechter aan toe dan zeg maar de VS, Groot-Brittannië of Japan, maar worden ze alle sterk getroffen door deze systemische problematiek, die de hele wereld treft.
Maar goed. Als het dan toch zo is dat wij binnen de eurozone nog van geluk mogen spreken, hoe komt het dan dat de nationale regeringen van zovele landen al weken druk in de weer waren om ten minste het allerergste te proberen voorkomen en dat op Europees vlak pas het eerste weekend van oktober topoverleg heeft plaats gehad?
Afzonderlijke landen wordt verweten nationalistisch, d.w.z. egoïstisch te werk te zijn gegaan in hun pogingen om de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Wat hadden ze dan moeten doen? Wachten tot Europa met een toverformule kwam aanzetten? Ondertussen zou de hele euromarkt al op ‘de vrijdagmarkt’ beland geweest zijn. Trouwens, wat was het resultaat van het Europees topoverleg? Nada.
Europa wenst zich in deze in het geheel niet te mouilleren. Er bestaat binnen de Unie niet de minste eensgezindheid voor deze of gene aanpak van de crisis. Als Europa ooit zijn fundamentele onmacht bewezen heeft, for all the world to see, dan is het wel op dit zo cruciale moment van haar geschiedenis.
Het was dan ook mooi om enkele dagen later in de kranten te lezen dat de EU de internetkoper beter wil beschermen. Het lijkt wel een cynische grap.
Zal er binnenkort nog wel wat te kopen en/of verkopen zijn, vragen velen zich af. Dat is nu de Unie: zich bezig houden met een oerwoud aan regeltjes waar op den duur niemand nog wijs uit raakt, maar aan de echte problemen van de burgers niet het hoofd weten te bieden.
Of het bravourestukje van onze dronken Noorderburen in dit kader nog veel zin had, kan men zich afvragen. Natuurlijk enkel als men nuchter is. eu
Maar misschien hadden deze vandalen het toch nog zo slecht niet voor en is het beste wat men in deze situatie kan doen zich eens goed bezatten.
De zwakheid van het Oude Continent is intussen nooit manifester geweest en de Untergang des Abendlandes nooit dichterbij.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *