879 Braderij – 't Scheldt

879 Braderij

was men terecht verontwaardigd dat hun specialiteiten niet werden vermeld. Na protest werden de affiches  verrnietigd en nieuwe gedrukt.
De Antwerpse handelaars in deze straat waar heel veel vreemdelingen wonen, reageerden op hun beurt omdat er op de affiches geen sprake was van Antwerpse noch Vlaamse specialiteiten. Uitgerekend in deze lange straat is het zeker aangewezen de daar wonende allochtonen bekend te maken met wat de plaatselijke handelaars te bieden hebben.
Hun protest werd – typisch socialistisch Antwerps – zeer hautain en vooral racistisch van de hand gewezen: ‘Golle denkt tog ni da we die affiche nog is gon drukken?’
Onbekwame slungels, dankzij correcte partijkaart gebombardeerd tot stadsbedienden, maken er de dienst uit. Dat zij niet eens de straat kennen heeft geen belang.
De kleur van partijkaart is de juiste…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *