879 Boer Bavo – 't Scheldt

879 Boer Bavo

In Wikipedia staat het volgende:

De functie van burggraaf is ontstaan in het graafschap Vlaanderen, waar-van de karolingische onderverdeling in gouwen reeds vanaf de 11e eeuw vervangen werden door een opsplitsing in kasselrijen (castellania), in oorsprong een soort Middeleeuwse kantons, met als centrum een grafelijk kasteel. Aan het hoofd ervan stond aanvankelijk een burggraaf of kastelein (castellanus), gekozen uit de lokale adel, die als plaatselijk vertegenwoordiger van de graaf instond voor de verdediging van het kasteel en het gerechtelijk en administratief bestuur van het gebied errond’.
Dus kastelein d’Avignon verdedigde hier zijn baas Lippens.
Twee adellijke charlatans die bulken van het geld en dit ook goed laten merken. Zij zijn wat men noemt van ‘adel’, iets waar een gewone boer zoals ik, voor op zijn hoede is. Mijn voorvaderen waren pachters voor die rijke ‘uitbuiters’.
Tegenwoordig zijn die pachters vervangen door landgenoten uit het land waar die adel regeert. Pachters moeten werken, belastingen betalen, de interesten daarop enz. De ‘adel’ incasseert met een arrogantie die zij verkeerdelijk met liefdadigheid verwarren.
In feite is er dus niet veel veranderd sinds de Middeleeuwen.
Graven en Baronnen… Zet ze op kanonnen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *