879 Boek Ice – 't Scheldt

879 Boek Ice

Daarvan werden niet minder dan 250 000 exemplaren verkocht. In het nieuwe, deel twee, lees je niet alleen hoe men gekke fouten maakt in het Engels, maar ook hoe ze te vermijden.
Most Dutch people come in the war when they try tot talk good English...’
De schrijver plaatst onder het verkeerde gezegde (1), in het Nederlands de zin die men wilde vertalen in het Engels (2). Daaronder wat men zegt of wat de Engelsman verstaat (3). Op de laatste regel(4) staat dan wat men had moeten zeggen.
1. Now breaks my wooden shoe.
2. Nu breekt mijn klomp
3. Ny begeeft mijn klomp het
4. I’m blown
Nog een voorbeeld?
1. He is totally in the war
2. Hij is totaal in de war
3. Hij is geheel in de oorlog
4. He’s utterly confused.
Uiteraard kunnen wij – zowel uit eerbied voor het Nederlands als voor het Engels – dit boekje sterk aanbevelen. Er is zowel een gebonden als een uitgave in paperback.
MaartenH. Rijkers * We always get our sin too * 160 p * Uitg. BZZTÔH * slechts 10 € voor de paperbackuitgave * ISBN 978 90 453 0917 0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *