878 Even-naaste – 't Scheldt

878 Even-naaste

NIEUWE PARTIJ
In Zuid-Afrika, te Kemptonpark, werd op 20 september 2008 een nieuwe partij gesticht: de Afrikaner Volksparty.
Die party sal hom beywer vir die vryheid van die Afrikanervolk in sy eie vaderland, Suid-Afrika. As grondslag vir die nuutgestigte party word onder andere die volgende gestel: Die Almag en Oppergezag van die Drie-enige God word erken. Die Heilige Skrif, die Onfeilbare Woord van God, soos dit verstaan en uitgelê is in die Calviniestiese Hervorming waarvan die Afrikanervolk die dankbare erfgename is, vorm die grondslag van die party se bestaan en stryd’.
Waarop wacht men in Antwerpen om een gelijk(w)aardige partij op te richten? ‘Die Almag en Oppergezag’ is in de Scheldestad in levende lijve in het stadhuis te vinden…
***
Het schaap van de herder sterft niet
***
GESJOEMEL IN STADHUIS
En nu we het toch over het Antwerps stadhuis hebben: hoe zit dat met het nieuwe sjoemelschandaal?
Het Antwerps Parket zwijgt. Een gerechtelijk onderzoek is bezig. De beschuldigingen zijn niet mals: vijf verdachten waaronder twee Antwerpse politieagenten moeten zich verantwoorden onder meer voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte, verduistering, misbruik van vertrouwen, afwenden van fondsen en schending van beroepsgeheim.
Officieel wil niemand de mond openen, men vermoedt dat de affaire schokkender is dan de Visa-zaak enkele jaren terug.
Zal dit schandaal ook op een sisser eindigen?
Topzaalvoetbalclub Forcom (SP.a-gelieerd!) en de vzw Kids zijn betrokken bij het gesjoemel.
***
Een koningshuis heeft klare glazen
***
OPMERKELIJK
Op zijn webpagina hangt oud-commissaris Bart Debie een beeld op van de ‘kwaliteit’ van het korps waartoe hij ooit behoorde.
Hoe vaak wij dergelijke speurders zagen zitten in de uitzuipkroegen op het De Conincplein (de bekende Cash) en in de hoerenbars op de Amerikalei kan ik niet meer tellen. En daar hebben de heren Dyck (voormalig korpschef en hoofd van de recherchedienst), Hopstaken (thans hoofd van de lokale recherche) en Vreys (thans nr 2 van de lokale recherche) een verpletterende verantwoordelijkheid in’.
Merkwaardig dat het hoofd van de politie, de burgemeester, die situatie duldt. Even merkwaardig is dat het huidig politiehoofd van ‘toeten noch blazen’ weet. Zoals hij evenmin iets weet over de vrouw van die commissaris die aan cocaïnefuifjes deelneemt.
Een interessante webstek in elk geval: www.bartdebie.be
***
Het slechtste rad maakt het meeste geraas
***
DAG VAN DE TAALEN
Gelieve in bijlage de uitnodiging voor het dag van de taalen in het Finse en Deens Cultureel Instituut in Brussel op 26 september van 16 tot 20 uur terug te vinden. Het evenement is georganiseerd door Fins Cultureel Instituut en Deens Cultureel Instituut’.
Zo luidt de uitnodiging.
Zeker op tijd, die dag van de taalen…
***
Al lerende wordt men meester
***
AIR FRANCE – VLM
In een perscommuniqué betwist VLM dat vliegen zoveel ongezonder zou zijn dan met de trein reizen. Dat is een weinig positieve instelling van deze Franse luchtvaartmaatschappij. Hebben zij geen andere, betere argumenten? Verlagen van de tarieven zou een beter – en gewaardeerder – effect kunnen hebben.
De promoties die Thalys e.a. inrichten blijken telkens na een paar uur uitverkocht. Zowel Parijs als Amsterdam hebben de luchtvaartmaatschappijen aan de trein verloren. Ook Londen kent een stijgend succes. Dat bekampen met verhaaltjes over luchtvervuiling is onzinnig. Doe wat aan de prijzen!
***
De duurste schepen liggen langst aan wal
***
GEMEENSCHAPSWERK
De raadkamer van Dinant heeft de aanhouding van ex-doelman Gilbert Bodart en ook die van zijn drie handlangers bevestigd. Zij zitten vast in verband met de overval in het Domein van de Grotten van Han op zondag 17 augustus.
Een advocaat vroeg om Bodart niet te straffen met een volgens hem nutteloze celstraf. Hij stelde voor om Bodart te veroordelen tot gemeenschapswerk.
Bodart kan dan bij de PS leren hoe men écht kan sjoemelen zonder gepakt en/of veroordeeld te worden.
Het zuipen à la Daerden kan hij leren door 1 of 2 zittingen in het parlement bij te wonen.
Boer Bavo
***
Eens dief, altijd dief
***
KNACK
Rik van Cauwelaert zegt het in Knack onverbloemd: ‘Wat de afgelopen weken door de federale en Vlaamse meerderheid werd opgevoerd, is de grootste politieke oplichterij van de afgelopen jaren. Politici zijn dan ook de enige zakkenrollers die zich eerst aan hun slachtoffers voorstellen’.
***
Het is vergeefs gepijpt als de bruid niet dansen wil
***
KONING ONBENUL 2008
Zoals elk jaar kan u nu uw kandidaat voordragen: wie moet volgens u de eretitel krijgen van Koning Onbenul 2008?
Stuur ons met enkele woorden motivatie uw kandidaat.
***
Wie met pek omgaat wordt ermee besmeurd
***
KERSTMARKT ANTWERPEN
Alsof er vorig jaar niets gebeurde, géén vecht- en braspartijen, werft Antwerpen voor haar ‘Kerstmarkt’.
Kerstmarkt?
Bezoek de stinkstad. Kom kijken hoe vuil het hier is. Trap hier in hondendrollen. Laat u in Antwerpen bestelen’ zijn voor zich welsprekende werfslogans..
***
Nat hooi raakt licht aan het broeien
***
EN NOGMAALS: GETALLEN
Het partijorgaan van de Antwerpse SP.a, de Gazet van Patrick Janssens, zag op een bijeenkomst op de Waalse Kaai 25 000 aanwezigen. Jammer dat ze bij het verslag foto’s publiceerden waarop te zien was dat er geen 10 000, hooguit 5 000 aanwezigen waren. Met vijf vermenigvuldigd.
Groen! doet mee met de overdrijvingen: die zagen op de Laundry Day zo maar eventjes 60 000 bezoekers. Zij vermenigvuldigen met 10.
Met de oplage van de kranten gaat het ook zo: hoe minder exemplaren er gedrukt worden hoe groter het lezersaantal.
Hoe lang zullen de advertentie-agentschappen nog wachten om verlaging van tarieven te eisen?
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *