878 Eeuw – 't Scheldt

878 Eeuw

Uit de muziek: Jan Pieterszoon Sweelinck en uit de literatuur Caspar Bar-leus, Jacob Cats, Constantijn Huygens, Joost van den Vondel, Gerbrandt Adriaenszoon Bredero, Pieter Corneliszoon Hooft, Constantijn Vossius, MEESTERSRoemer Visscher en zijn dochters Anna en Maria Tesselschade, Anna Maria van Schurman, Caspar Barlaeus.
Uit de schilderkunst Jan Steen, Frans van Mieris, Pau-lus Potter, Rembrandt van Rijn, Jan Steen en Johannes Vermeer; uit de architectuur Hendrick de Keyser, Jacob van Campen (ontwerper stadhuis Amsterdam). Verder de toen in gans Europa bekende jurist Hugo de Groot en de molenmaker Jan Adriaenszoon Leeghwaterdie beroemd werd als de man ‘die de meren drooglegde’, terwijl dat eigenlijk volstrekt onjuist is’. Hermannus Boerhaave die de opleiding tot arts moderniseerde en de ‘leermeester van Europa’ werd genoemd.
Wie kent Jan Pieterszoon Sweelinck, de componist-organist die via zijn leerlingen grote invloed had op J.S. Bach?
De in Brugge geboren Simon Stevin kennen we, maar wat zegt de naam Willebrord Snellius, hoogleraar die de wiskunde een belangrijke plaats gaf in de wetenschappelijke wereld?
Ook de levensbeschrijving en de verwezenlijkingen van René Descartes (‘Ik denk, dus ik besta’), van de insectenkundige Jan Swammerdam, van de man die de basis legde voor de microbiologie: Antonie van Leeuwenhoek en van de wiskundige Christiaan Huygens.
Natuurlijk werden ook Baruch Spinoza en Gerard Vossius opgenomen in dit schitterend uitgegeven naslagwerk.
Net zoals de andere boeken over de Gouden Eeuw is ook dit werk rijkelijk geïllustreerd en een ‘must’ voor uw bibliotheek.
Wat een prachtige verzameling figuren waar we trots op kunnen zijn.Gerben Graddesz Hellinga * Meesters van de Gouden Eeuw * Uitg. Walburg Pers * 29,50 € * 176 p * ISBN 978 90 5730 562 7.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *