877 Smalhout – 't Scheldt

877 Smalhout

In de afgelopen veertig jaar is de publieke waardering voor politieagenten sterk wisselend geweest. Dat werd vooral veroorzaakt door de heersende politieke sfeer in de samenleving. Onder invloed van sterke linkse vrijheid-blijheidstromingen raakte de politieman in de jaren ’60 en ’70 zijn autoriteit en prestige kwijt. Hij werd Oom Agent en hij moest op bevel van hogerhand allerlei maatschappelijke misstanden door de vingers zien. Hangjongeren en krakers mochten hem ongestraft de pet van het hoofd slaan of hem van zijn paard trekken. Een politieman die zijn pistool trok, of de gummiknuppel han-teerde, stond sneller voor de rechter dan een notoire crimineel.Bekeuringen
Daarna is het eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen. Bij de politie-korpsen werden onder meer ‘prestatiecontracten’ ingevoerd. Die hielden in dat de kwaliteit van de agenten werd beoordeeld naar het aantal uitgeschre-ven bekeuringen. Hierbij werd duidelijk dat de regels belangrijker waren dan de zin ervan en dat het zonder aanzien des persoons bijeenharken van geld belangrijker was dan maatschappelijk aanvaardbare correctie. Het arresteren van echte criminelen kwam, in de mening van het publiek, pas op de tweede plaats. Bovendien werd de politie steeds zuiniger op zichzelf. Riskante situa-ties werden bij voorkeur gemeden en als er een keer serieus werd geschoten, dan reageerden vele agenten er uiterst emotioneel op. Iedereen herinnert zich nog het proces tegen Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Bij de strafrechtelijke behandeling van de schietpartij, tijdens Mohammeds arrestatie, zaten de betrokken agenten in de rechtszaal in het openbaar te janken. Dat is niet goed voor het imago van de politie. Vandaar dat menige verkeerszondaar tegen de verbaliserende agent zegt: ‘Man, heb je niks be-ters te doen? Ga toch boeven vangen!’
Erger zijn de vele missers op intermenselijk gebied. In de nacht van 15 op 16 juni 2007 werd in Pernis bij Rotterdam de 28-jarige Björn Jue gemarteld en tenslotte vermoord. Zijn doodskreten waren in de hele straat hoorbaar. Maar de gealarmeerde politieagenten mochten van hogerhand het perceel niet betreden. Dat zou te gevaarlijk zijn. Björn werd afgeslacht, terwijl twee bewa-pende agenten buiten de deur stonden en niets deden.Ongemoeid
In september vorig jaar werd een voetbalstadion in Tilburg half gesloopt door Marokkaanse relschoppers. Tevens sneuvelden aanliggende tuinen, auto’s en stadsbussen. Van de 120 onbewapende stadionbeveiligers raakten er meer dan dertig gewond. Maar de 120 politieagenten lieten de Marokkaanse vandalen ongemoeid. Terzelfder tijd werd in een kelder te Kerkrade een jonge vrouw, SylviaMuller, doodgemarteld. Ook hier mochten, net als in Pernis, de agenten niet ingrijpen.
Maar in Groningen werden twee onschuldige sportvissers bekeurd omdat ze met een katapult balletjes visvoer over het wa-ter weg schoten. En een dood-gewone katapult, waarmee vroeger bijna iedere schooljongen rondliep, is thans een verboden wapen van de zogenaamde eerste categorie geworden.
In augustus 2006 poetste Ed van Coolwijk zijn motorfiets op de stoep voor zijn huis. Hij reed daarbij een rondje over de stoep om de machine recht in de garage te krijgen. Toen kreeg hij een bekeuring omdat hij geen helm op had. Twee maanden geleden had RobSchloss een suikerpatiënt in zijn auto. Hij reed 73 km/u op de Beneluxlaan in Buitenveldert bij Amsterdam. Daar is slechts 50 km toegestaan. Maar de patiënt had een aanval van hypoglycaem-ie (te weinig suiker in het bloed). Rob wilde bij een benzinestation zo snel mogelijk wat druivensuiker kopen. Maar de agent had daar geen boodschap aan en schreef tergend traag een bekeuring uit, terwijl de patiënt langzaam in elkaar zakte. Oom Agent was op geen enkele manier voor rede vatbaar.Misbruik
En zo glijdt de politie af naar het beruchte niveau van de vroegere Duitse kadaverdiscipline: ‘Ordnung muss sein en ‘Befehl ist Befehl’.
Onze democratie, onze wetten en onze politici hebben de vrije burger elke vorm van zelfverdediging ontnomen. Die taak en het recht erop zijn overgedra-gen aan een bewapende overheidsinstantie, namelijk de politie. Maar dan moet die politie dan ook optreden als onze begripvolle beschermer en niet als een groep mensen die van hun macht misbruik maken en zich daarbij als kille rijksambtenaren profileren.
De kweekbodem van alles wat met ordehandhaving te maken heeft, is de grote Politie Academie te Apeldoorn. Die heeft sinds vorig jaar een nieuwe baas, de hoofdcommissaris A.P.P.M. van Baal. Hij heeft een lange en suc-cesvolle militaire carrière achter zich, onder meer als Inspecteur Generaal der Krijgsmacht. Maar daarnaast is hij een man met grote interesse in cultuur, kunst, religie en filosofie. Het zal een van zijn belangrijke taken zijn ervoor te zorgen dat de Nederlandse agent zich bewust gaat worden van zijn functione-ren op maatschappelijk en intermenselijk gebied.
Het zou best eens kunnen zijn dat de romantische en poëtische politieman uit Wassenaar, die aan de mooie maar bekeurde automobiliste onder meer schreef: ‘U bent een traktatie voor mijn netvlies…’, een discussie op gang brengt. Een discussie die ervoor zorgt dat er evenwicht komt tussen de wet enerzijds en menselijke warmte anderzijds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *