877 Neefs – 't Scheldt

877 Neefs

van toeristisch verhuurkantoor hebben en doen toch aan vakantieverhuur, bv. van Spaanse eigendommen via een website. Eén van deze kantoren wordt uitgebaat door een Mechels politicus (Open VLD), de niet zo onbekende Ludwig Neefs – zoon van – en die o.a. voorzitter is van de Antwerpse Provin-cieraad. Misschien kan de nieuwe gouverneur die niet uit de Open VLD komt, een en ander napluizen. Voor Neefs schijnt alles mogelijk te zijn. Hij speelt het klaar.
Mogen wij enkele vragen stellen?
Hebben hiernavermelde kantoren een vergunningsaanvraag ingediend vóór de verplichte datum van 1 maart 2008? Hebben deze kantoren een weigering van de vergunning gekregen? Kunnen deze kantoren zich nog wettelijk in orde stellen?
De diplomavoorwaarden en ervaringsvereisten voor het verkrijgen van een vergunning waren soepel in de overgangsperiode (tot 1 maart 2008), maar aangezien de overgangsperiode achter de rug is, dienen ze nu over de juiste diploma’s en ervaring in een erkend toeristisch verhuurkantoor te beschikken.
Aangezien er vóór 1 maart 2008 geen erkende toeristische verhuurkantoren waren, kunnen ze in geen geval voldoen aan de ervaringsvereisten.
Welke gevolgen heeft deze overtreding van de wet voor een politicus? Voor een Open VLD-politicus nog wel? Ten slotte moet een politicus van Neefs’ allure beter dan gelijk wie op de hoogte zijn van de wetgeving.
Aangezien deze politicus een erkend vastgoedmakelaar is, werd hij reeds door de nieuwsbrief van november 2007 door het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) in kennis gesteld van de wetgeving op het vlak van Toeristisch Verhuurkantoren.
Hoe lang kunnen deze illegale activiteiten blijven voortduren?
Betroffen kantoren:
9850 Nevele, Kortemunt 1a;
2100 Antwerpen, A. Van de Wielelei 157/b;
8500 Kortrijk,  Fleximmo, Veemarkt 52; .
2800 Mechelen, Putsesteenweg 76a.
LudwigNeefs is naast raadslid en voorzitter van de Antwerpse Provincie-raad ook gemeenteraadslid in Mechelen.
Neefs is lid van het College van Voorzitters bij de Vereniging van Vlaam-se Provincies en tevens bestuurder van Technopolis.
Als beroep vermeldt hij vastgoedmakelaar.
Is elke Belg gelijk voor de wet, vraagt men zich af.
Dit is maar één van de vele praktijken die mijnheer Neefs erop nahoudt.
En, heel interessant om weten: welke rol speelt zijn beste vriend, de Mechelse Open VLD-er BartSomers hierin?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *