877 Even-naaste – 't Scheldt

877 Even-naaste

ELS VAN WEERT
Ene Els van Weert heeft een bericht verspreid waarin zij meedeelt ‘dat zij uit de politiek stapt’.
Niemand heeft ooit geweten dat zij erin was.
***
Korte neuzen zijn gauw gesnoten
***
VAN HECKE (VB)
Frank van Hecke, oud-voorzitter van het VB, deelde mee dat hij kopman wil zijn bij de volgende Europese verkie-zingen.
Dat was bekend. Waarom verzweeg men dat Marie-Rose de tweede plaats opeist? De kassa moet blijk-baar rinkelen bij het duo Van Hecke-Morel.
Wat zegt Koen Dillen daarvan? Wie? Nooit van gehoord tenzij ‘de zoon van’.
***
Ledige handen, ledige tanden
***
BRUNO VALKENIERS
Er wacht VB-voorzitter Bruno Valke-niers nog een belangrijke taak: de verwachte achteruitgang bij de vol-gende verkiezingen proberen te mini-maliseren.
Heel veel VB-ers menen dat een nederlaag louterend kan werken. In Antwerpen houdt men rekening met een verlies van twee zetels. Eén daar-van zijn ze al kwijt met het vertrek van Jurgen Verstrepen.
In Limburg blijft de schade waarschijn-lijk beperkt. Het vertrek van de zopas failliet verklaarde John Vrancken bezorgt het VB zeker geen schade.
In West- en Oost-Vlaanderen ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Maar het verlies daar kan van korte duur zijn want niemand gelooft in een blijvend succes van de LDD. Eén overwinning gunt men Dedecker wel.
Daarna voorspelt men een terugval. Houdt LDD het meer dan één legisla-tuur vol?
***
Beter een kwaad been als geen
***
ANGST
De grote angst bij niet al-leen het VB maar ook bij het CD&V is dat LDD toch een akkoord zou sluiten met het eens zo verwenste N-VA.
***
Lange haren, kort geheugen
***
PIEP ZEI DE MUIS
In het zomerhuis. Een ongelooflijk slimme en heilige imam spreekt een fatwa over stoute muizen uit. Mickey Mouse, Jerry van Tom enz.
Ze moeten allemaal dood. We leven in de 21ste eeuw en in het Oosten stijgt een nieuwe ‘verlichte’ godsdienst naar ongekende hoogten.
De islam voelt zich als een lichtbaken voor de ganse wereld en trekt moedig ten strijde tegen de decadente Wes-terse wereld.
Toekomstige slachtoffers op de lijst: Suske en Wiske, Jommeke en de tekeningen van mijn dochter van 2 jaar.
Jacob Corneel
***
De gekken krijgen de kaart
***
OPEN VLD BORGERHOUT
In Borgerhout volgt de ene ruzie in het Open VLD-huis de andere op. Toen de Borgerhoutse VLD-voorzitter en notoir drankkanon, Guido de Leeuw, parlementair medewerker van Ludo van Campenhout, zijn broodheer bedreigde vloog hij aan de deur. De Leeuw is goed bevriend met Kris Matheusen, een collega-drankschuit. Deze dame maakte zopas bekend, dat zij overstapt naar LDD.
In Borgerhout zetelt de VLD niet in het bestuur van het district. Het is het enige district in Antwerpen waar de VLD ontbreekt. Een prestatie van Guido de Leeuw.
Daar het raadslid Lily de Munck reeds vroeger uit de VLD stapte, blijft er alleen nog Hugo Michiels over. Deze liberaal met wankele gezond-heid is nu het enige VLD-raadslid in Borgerhout. Als nieuwe voorzitter wordt de computerdeskundige René Timmermans getipt.
***

GETALLEN-GEGOOCHEL
Luc van Balberghe
, redacteur bij AN (Achter het nieuws) vestigt de aan-dacht op het gegoochel met cijfers. ‘Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) maakt de leescijfers van de kranten bekend. Hoewel de oplage van de kranten zienderogen daalt, stijgen de leescijfers. De ver-klaring is eenvoudig: gedrukte opla-gen zijn objectief waar te nemen, leescijfers zijn oncontroleerbaar. De kranten hebben echter stijgende cij-fers nodig om hun advertentietarie-ven te kunnen handhaven. Hoewel de leescijfers zogenaamd stijgen, zijn ze tegenover vorig jaar toch met 17 000 eenheden gedaald. Begrijpe wie kan’.
Inderdaad.
***
Geen vlees zonder benen
***
EXPOSITIE TONI BAERT
Onze lezers kennen de initialen TB. U heeft zeker genoten van zijn talrijke spotprenten die in ‘t Scheldt versche-nen zijn. Op de voorpagina van dit nummer is een van zijn prenten afge-drukt.
U kan Toni Baert ontmoeten want hij stelt – eindelijk – nog eens tentoon.
Toni is een talentvolle en gewaar-deerde kunstschilder. Zijn naakten zijn bijzonder gegeerd.
U is uitgenodigd: (zie verder)
***
Goede wijn behoeft geen krans
***
RAADSEL
De Antwerpse advocaat Henri Ro-senberg stelt op zijn webstek een pertinente vraag: ‘Waarom is het poli-tiek correct om stemadvies te geven voor de VLD, waarvan de mandata-rissen de bebloede handen van de huidige moordenaars van ons volk schudden, en is het daarentegen on-fatsoenlijk om te adviseren voor het VB te stemmen onder het voorwend-sel dat sommige leden sympathieën koesteren voor de gewezen moorde-naars van ons volk?’
Erg geliefd zal de jurist en politoloog mr Rosenberg niet zijn bij Claude Marinower. Dat schijnt een politicus van Open VLD te zijn.
***
Advocaat, kwade raad
***
FLANDRIA NOSTRA
Flandria Nostra heeft een nieuwe voorzitter: dr. Gui Celen, een chirurg die ooit verklaarde in een interview dat hij de avond vóór een zware heelkun-dige ingreep gerust een volle fles wijn kraakte.
Gui Celen die het aan pretentie niet ontbreekt gaf als voorzitter van de Marnixring ooit een persconferentie voor lege stoelen. Dat durven schrijven was volgens hem ‘onbeschoft’.
Hij sprak op de laatste IJzerwake. Als overstap naar een plaats op de lijst van het Vlaams Belang?
Flandria Nostra wordt door deelne-mers én waarnemers beschouwd als een nevenorganisatie van het VB. Zij richt regelmatig voordrachten in. Zaterdag (20/9) waren de editariolis-ten van Knack, De Tijd en HBvL te gast.
Op vraag van een deelnemer veegden zij de mantel uit van Luc van der Kelen. Die zou volgens hen te veel warm en koud blazen. ‘Hij heeft een Vlaamsgezindheid’ één week volge-houden…’
Rik van Cauwelaert (Knack) zowel als Eric Doncquier van Het Socia-listisch Belang van Limburg stoor-den zich niet te gast te zijn in een VB-burcht.
Na het vertrek van Gui Celen kan de Marnixring Vlaanderen misschien terug de allures krijgen die deze ‘serviceclub’ ooit had.
Wat meer democratie zal hun werking zeker verbeteren.
Wie Celen bezig hoorde en zag op de IJzerwake kan en moet zich afvragen of een zelfstandig Vlaanderen er met hem democratisch zou uitzien…
***
Het brood trekt de kar
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *